Analys

Mantex har avtal med Mangold för uppdragsanalyser. Publicering av dessa ska inte tolkas som bekräftelse eller validering av bolaget i förhållande till de slutsatser som dragits i analyserna, utan som en tjänst för aktieägare och kapitalmarknad. Mantex lämnar inga prognoser för företagets framtida resultat och kommenterar aldrig sådana som utfärdats av andra parter.

Mangold skylt

Senaste uppdragsanalysen från Mangold Insight:

Ett steg närmare lansering

3 april 2023

FLER ANALYSER FRÅN MANGOLD INSIGHT