Årsstämmor

Extra bolagsstämma | november 2019

Den extra bolagsstämman äger rum fredagen den 29 november 2019 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 28A i Kista.

2019-11-13

Kallelse

2019-11-13

Fullmakt

Årsstämma 2019

Årsstämman för räkenskapsåret 2018 äger rum den 27 maj 2019 kl. 09.00 hos Mantex AB, Torshamnsgatan 28 A i Kista.

2019-05-28

Kommuniké

2019-05-26

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

2019-04-26

Kallelse till årsstämma

2019-04-16

Fullmakt

Extra bolagsstämma | oktober 2018

Den extra bolagsstämman äger rum måndagen den 22 oktober 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 30F i Kista.

2018-09-20

Kallelse

2018-10-08

Fullmakt

2018-10-08

Styrelsens förslag till beslut

2018-10-08

Revisorns yttrande

2018-10-08

Styrelsens redogörelse enligt 13 Kap 6 § ABL

2018-10-22

Kommuniké från årsstämma

Årsstämma 2018

Årsstämman för räkenskapsåret 2017 ägde rum den 28 maj 2018 på Pegroco Invest ABs kontor, Eriksbergsgatan 10B i Stockholm.

2018-04-27

Kallelse

2018-04-27

Fullmakt

2018-04-27

Årsredovisning 2017

2018-05-28

Kommuniké från årsstämma

Extra bolagsstämma | maj 2018

Den extra bolagsstämman ädge rum onsdagen den 9 maj 2018 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 30F i Kista..

2018-04-24

Kallelse

2018-05-09

Kommuniké från extra bolagsstämma

Årsstämma 2017

Årsstämman för räkenskapsåret 2016 hölls den 24 maj 2017 på Hotell Birger Jarl i Stockholm.

2017-05-29

Kommuniké från årsstämma

2017-04-25

Fullmakt

2017-02-27

Årsredovisning 2016