Årsstämmor

Årsstämma 2021

Årsstämman för räkenskapsåret 2020 äger rum den 24 maj 2021 kl. 10.00 hos Mantex AB, Torshamnsgatan 28 A i Kista. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas. Formulär för poströstning bifogas. 

2021-04-22

Kallelse

2021-04-22

Poströstningsformulär

2021-04-22

Fullmakt

2021-05-03

Fullständigt förslag inför årsstämman i Mantex AB den 24 maj 2021

2021-05-24

Protokoll

2021-05-24

Kommunikée

Årsstämma 2020

Årsstämman för räkenskapsåret 2019 äger rum den 28 maj 2019 kl. 10.00 hos Mantex AB, Torshamnsgatan 28 A i Kista.

2020-06-04

Protokoll

2020-05-30

Kommuniké

2020-04-28

Kallelse

2020-04-28

Fullmakt

Extra bolagsstämma | november 2019

Den extra bolagsstämman äger rum fredagen den 29 november 2019 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 28A i Kista.

2019-11-29

Kommuniké extra bolagsstämma

2019-11-13

Kallelse

2019-11-13

Fullmakt

Årsstämma 2019

Årsstämman för räkenskapsåret 2018 äger rum den 27 maj 2019 kl. 09.00 hos Mantex AB, Torshamnsgatan 28 A i Kista.

2019-05-28

Kommuniké

2019-05-26

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

2019-04-26

Kallelse till årsstämma

2019-04-16

Fullmakt

Extra bolagsstämma | oktober 2018

Den extra bolagsstämman äger rum måndagen den 22 oktober 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 30F i Kista.

2018-09-20

Kallelse

2018-10-08

Fullmakt

2018-10-08

Styrelsens förslag till beslut

2018-10-08

Revisorns yttrande

2018-10-08

Styrelsens redogörelse enligt 13 Kap 6 § ABL

2018-10-22

Kommuniké från årsstämma

Årsstämma 2018

Årsstämman för räkenskapsåret 2017 ägde rum den 28 maj 2018 på Pegroco Invest ABs kontor, Eriksbergsgatan 10B i Stockholm.

2018-04-27

Kallelse

2018-04-27

Fullmakt

2018-04-27

Årsredovisning 2017

2018-05-28

Kommuniké från årsstämma

Extra bolagsstämma | maj 2018

Den extra bolagsstämman ädge rum onsdagen den 9 maj 2018 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 30F i Kista..

2018-04-24

Kallelse

2018-05-09

Kommuniké från extra bolagsstämma

Årsstämma 2017

Årsstämman för räkenskapsåret 2016 hölls den 24 maj 2017 på Hotell Birger Jarl i Stockholm.

2017-05-29

Kommuniké från årsstämma

2017-04-25

Fullmakt

2017-02-27

Årsredovisning 2016