Grönare omställning genom effektiv analys av biomassa och träråvara

Patenterad teknologi och smart mjukvara

Teknologin i våra produkter FlowScanner och Biomass Analyzer bygger på röntgenbaserad och IoT-uppkopplad scanning av råvara där mätdatan analyseras med hjälp av vår egenutvecklade mjukvara. 

FlowScanner

FlowScanner analyserar fukthalten i träflis för att optimera processtyrning vid framställning av pappersmassa.

Med exakta värden kan användningen av kemikalier reduceras, energiförbrukningen minskas och användningen av råvara optimeras.

Mer massa per träd helt enkelt, med mindre miljöpåverkan.

Försäljning via joint-venture

FlowScanner säljs och tillverkas av Mantex joint-venture Andritz Technologies och Mantex framtida intäkter rörande FlowScanner regleras genom utdelning från Andritz Technologies AB.

Marknad och affärsmodell FlowScanner – läs mer

Biomass Analyzer

Biomass Analyzer utvecklas för att mäta fukt- och askhalt samt energiinnehåll i biomassa.

Dessa är centrala parametrar för att på ett effektivt sätt kunna kvalitetsbestämma, prissätta och använda biomassa.

Utrustningen mäter snabbt och i realtid till skillnad mot gängse metoder på marknaden, vilka är manuella och tidskrävande.

Egen direktförsäljning

Biomass Analyzer säljs av Mantex via egen direktförsäljning, vilket innebär att intäkterna för Biomass Analyzer tillfaller Mantex AB till 100 procent. Tillverkning sker i samarbete med partners. 

Marknad och affärsmodell Biomass Analyzer – läs mer

Mantex vision

“Mantex vision är att tillhandahålla en automatiserad datainsamling med mättekniker i världsklass för mer hållbara verksamheter.”