Pressmeddelanden

Pressmeddelanden som täcks av Nasdaq First North Growth Markets regelverk (sk regulatory messages) är märkta som BÖRSMEDDELANDE, medan övriga pressmeddelanden inte har någon markering. Meddelanden som täcks av EUs förordning mot marknadsmissbruk (insiderregler) är dessutom markerade med MAR.

MAR

Mantex delårsrapport för april-juni 2020

Andra kvartalet 2020

Mantex AB publicerar årsredovisning för 2019

MAR

Mantex säkrar fortsatt finansiering

Styrelsen i Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) har idag, den 27 april 2020, villkorat av godkännande vid bolagsstämman, planerad till den 28 maj 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 27 784 420 units (”Företrädesemissionen”) i syfte att bland annat fortsätta utvecklingen av Bolagets verksamhet och produkten, Mantex Biofuel Analyzer. En (1) unit innehåller två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie 2020/2020 och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 (”Unit”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit till en teckningskurs om 0,40 SEK per Unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 8,3 MSEK och cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 15 juni – 29 juni 2020. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 8,9 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen. Styrelsen avser även att föreslå att bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet och antagande av ny bolagsordning för ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet.