Pressmeddelanden

Pressmeddelanden som täcks av Nasdaq First Norths regelverk (sk regulatory messages) är märkta som BÖRSMEDDELANDE, medan övriga pressmeddelanden inte har någon markering. Meddelanden som täcks av EUs förordning mot marknadsmissbruk (insiderregler) är dessutom markerade med MAR.

MAR

Mantex delårsrapport för april-juni 2019

Mantex: valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Mantex AB publicerar årsredovisning för 2018