VD Max Gerger kommenterar första kvartalet och inledningen på 2022.

Ett kvartal av stora kommersiella framgångar

”Vår teknologis stora kundvärde ligger bakom fram­gångarna.”

För Mantex blev det första kvartalet 2022 ett synnerligen bra kvartal. Förutom att vårt samriskbolag Andritz Technologies AB, ATAB, under kvartalet fått beställningar på fyra FlowScanners, samt ytterligare två efter kvartalets utgång, har Mantex under första kvartalet också fått den första kommersiella ordern någon-sin på en Biofuel Analyzer. Till grund för framgångarna ligger den stora kundnytta och det stora värde som vår unika teknologi tillför.

Att beskriva Mantex första kvartal 2022 som något av ett genombrottskvartal rent kommersiellt är inte att använda överord. Vi har länge vetat att vi lyckats utveckla en unik teknologi med stora fördelar för de kunder som vi vänder oss mot men det är en sak att vara säker på att det fungerar och en helt annan att få kunderna att testa, verifiera och därefter också på allvar börja nyttja en ny teknologi.

Stora teknologiskiften – för det är faktiskt vad det handlar om här – är alltid en krävande process eftersom det innebär att man måste gå från ett tillvägagångssätt som man har lång erfarenhet av och känner sig trygg med, till något nytt och oprövat. Inbyggt i en sådan förändring finns alltid en massa tveksamheter som inte bara handlar om ovilja att förändra utan också om vana och trygghet. Man vet vad man har och man vet hur det fungerar. Det är en förändringströskel som heter duga och den teknologiutvecklare som vill försöka få sina kunder att ta sig över den måste vara långsiktig och ihärdig. Det har Mantex också varit.

En av våra största tillgångar i det arbetet har varit vår orubbliga tilltro till vår teknologis möjligheter. Den har gett oss tålamodet och ihärdigheten under de många år som vi ägnat åt utveckling och i fjol kom så äntligen genombrottet i samband med fältesterna av vår FlowScanner i Nordamerika. Första kvartalet i år ser vi de kommersiella följderna. Den nordamerikanska massabrukskoncern som förra året med framgång testade vår FlowScanner har nu på kort tid lagt beställningar på sex FlowScanner för installation på ytterligare bruk. Till framgångarna i Nordamerika kan även läggas den order på en FlowScanner som vi fick från ett nybyggt brasilianskt massabruk efter kvartalets slut. Bruket ingår i en koncern som är en av världens absolut största massaproducenter och ordern innebär att vi under de senaste åren fått beställningar på sammanlagt tre FlowScanner från större massabruk i just Brasilien.

Engelskan har ett bra uttryck för det – seeing is believing – och det är precis vad det handlar om här; när kunderna väl själva kunnat se vad vi och vår teknologi kan åstadkomma, har deras tveksamhet inför teknologiskiftet försvunnit. På samma sätt förhåller det sig med vår Biofuel Analyzer och den första kommersiella order på den som vi fick under kvartalet. När Waggeryd Cell med hjälp av gedigna tester själva kunnat se vad den var kapabel till tvekade de inte att teckna ett avtal på hela tio år. Som sagt, seeing is believing.

Waggeryd Cell är ett mycket välrenommerat pappersbruk och vi räknar med att den här beställningen kommer att väcka stort intresse bland övriga aktörer i pappersbranschen. Samtidigt fortsätter våra tester och vår utveckling av vår Biofuel Analyzer. Med vår Biofuel Analyzer har vi möjlighet att förse marknaden med en maskin som kan bli de facto-standard för hur bioenergibranschen mäter centrala aspekter hos biomassa, något som är avgörande för en mer effektiv handel med och användning av biomassa för framställning av bioenergi.

Teknologi för en värld i förändring

Om året börjat bra för Mantex har utvecklingen i vår omvärld tyvärr varit en helt annan. Rysslands krig i Ukraina har lett till stort mänskligt lidande och en geopolitisk osäkerhet vars långsiktiga konsekvenser i nuläget är omöjliga att bedöma. Samtidigt har det ytterligare kommit att understryka behovet av en utfasning av fossila bränslen och en övergång till ökad användning av förnyelsebara material och förnyelsebar energi.

Beroendet av olja, rysk eller annan, framstår nu som än mer riskabelt inte bara från ett miljöperspektiv. I båda dessa fall kommer industrier som Mantex riktar sig mot att gynnas: massaindustrin har möjligheten att producera förnyelsebara material som kan ersätta olja i en lång rad produkter och bioenergibranschen kan ersätta såväl fossil kraft som värme.

Vi lägger nu ett mycket bra första kvartal bakom oss och ser med tillförsikt fram mot de kommande. Mantex kommersiella framgångar har bara börjat.

Kista den 25 april 2022

Max Gerger, VD