Publicerat i samband med offentliggörandet av emissionsprospekt 2018.

Klimatproblematiken världen över har lett till kraftigt ökade satsningar på omställning till mer hållbara energikällor. En sådan massiv omställning kräver nya sätt att tänka och nya sätt att generera och ta till vara energi. Redan idag har biomassa en viktig roll vid energiframställning, en roll som kommer att bli än viktigare i takt med att koloch kärnkraft växlas ut för mer hållbara alternativ. Biomassa från skog och jordbruk har dock naturliga variationer i sin sammansättning vilket försvårar värderingen av bränslen vid handel samt ett storskaligt och kostnadseffektivt användande i industriella processer. Industrin har i årtionden provat nya teknologier utan att hitta något som fungerar tillräckligt bra och som ger tillräckligt mycket information om råvaran. Det är här som Mantex patenterade teknik är svaret på industrins önskemål inom detta område. Vi kan erbjuda just den råmaterialsinformation som de behöver och våra mätutrustningar gör det i realtid, dvs precis när de behöver den. Vår teknik och våra produkter kommer att bidra till att våra kunder mer effektivt kan uppfylla sina miljökrav och även att driva sina verksamheter mer kostnadseffektivt.

Machine learning och IoT (Internet of Things) är centrala tekniker som Mantex system bygger på. En nyckelfråga för alla teknologier som skall mäta på biomassa är att över tid bygga upp en kunskap/databas för de olika biomassamaterialen inklusive att utnyttja den kunskapen för att ständigt förbättra våra mätutrustningar och att utveckla fler tjänster till vår kunder. Rent praktiskt så är alla våra mätutrustningar uppkopplade till Mantex Cloud med en central databas dit vi laddar upp information från varje mätning från alla världens hörn. Vi bygger världens största biomassa databas. Med hjälp av Machine Learning uppdaterar och förbättrar Mantex Cloud systemet de algoritmer och mjukvara som används i mätutrustningarna, dvs de lär sig automatiskt av varandra. Uppkopplingen av alla maskiner hjälper oss också att vara kostnadseffektiva samt att sköta underhåll av mätsystemen kostnadseffektivt då vi övervakar samt uppdaterar mätsystemen från centralt håll.

Biofuel Analyzer

Vi har idag ett växande antal kunder som inväntar volymproduktion av vår Biofuel Analyzer i Östersjöområdet så väl som i Asien och USA. För Sverige så kommer vi, efter vi uppnått ett svenskt typgodkännande, inom kort att leverera till våra första svenska kunder och samarbetspartners. Vi har även kunder runt om i norden, Europa, världen som inväntar möjligheter att få prova mättekniken i vår Biofuel Analyzer. Så snart vi har startat volymproduktion av Biofuel Analyzer så kommer vi även att leverera till kunderna utanför Sverige. Det senaste tillskottet på expansionsmöjlighet kommer från USA där en kund önskar använda vår Biofuel Analyzer för att mäta på restprodukter från sockerproduktion för att gör brännbar pellets av.

Under 2018 har skogsindustrins organisation SDC genomfört tester på vår Biofuel Analyzer och vi har där fått ett första typgodkännande i Sverige som godkänner vår Biofuel Analyzer för mätning av askhalt. Det återstår nu för oss att även få typgodkännande avseende fukthalt och energiinnehåll som har visat sig mer tekniskt utmanande inom Biofuel Analyzern än vad vi tidigare antog. Vi bedömer att vi för dessa mätparametrar kan uppnå typgodkännande för Biofuel Analyzern under 2019. Ett typgodkännande innebär att vi är ett steg närmare att bli en de-facto standard för svenska bolag som handlar med biomassa. Även utanför Sverige så får detta stor påverkan då många länder tittar på Sverige avseende tekniker inom bioenergiområdet.

Affärsmodell

Under 2018 har vi ytterligare fått bekräftat att vår affärsmodell att sälja en mättjänst är önskvärd hos kunderna samt att prisnivåerna är rätt. Affärsmodellen ger våra kunder en enkel och trygg vardag där Mantex sköter all övervakning, underhåll, p så att kunden kan ha fokus på sin verksamhet. Affärsmodellen ger Mantex en kontinuerlig intäktsström med möjlighet till mycket god lönsamhet.

Pappersmassa industrin och vårt samriskbolag med Andritz

I samriskbolaget med Andritz ska snart den första Flow Scannern levereras till USA. Ordern, som gick till Mantex strax innan bildandet av samriskbolaget, ska levereras av samriskbolaget och blir den första Flow Scanner som levereras till USA.

Nya tillämpningar

Mantex teknologi kommer att vara applicerbar inom många olika industrier. De industrin, förutom Bioenergi, som vi redan är i kontakt med eller har fått förfrågningar från är sågverksindustrin i Europa/USA/Kina, avfallsindustrin i Japan/Kina/Europa samt Ull-industrin i Australien/Nya Zeeland. Inom den norska sågverksindustrin har vi idag ett samarbete med NTI där man ska se möjligheterna till att spara 500 MNOK per år i energi och torkprocessen av virke. Vi kommer att aktivt jobba med dessa nya möjligheter men har för 2018 och 2019 ett mycket tydligt fokus att först sätta vår Biofuel Analyzer på bioenergimarknaden i volymutrullning.

Med dessa ord vill jag önska välkommen att teckna aktier i Mantex Aktiebolag.

Max Gerger, VD