Publicerat i samband med emissionsprospekt i juni 2020.

Mantex på väg fullborda teknologi som har goda möjligheter att bli industristandard på växande global bioenergimarknad

Mantex Biofuel Analyzer bygger på patenterad röntgenteknologi och har tagits fram för att kunna erbjuda marknadens första automatiserade system för snabb och effektiv analys av biomassa. Efter att Mantex under det senaste året gjort flera tekniska framsteg och efter omfattande tester under våren bedömer bolaget nu att en färdig produkt är inom räckhåll. En färdigutvecklad Biofuel Analyzer kan komma att spela en central roll för omställningen till mer hållbar energiproduktion och Bolaget möter därför ett enormt intresse världen över för produkten.

Biomassa som råvara för energiframställning i biokraftverk är redan idag vanligt förekommande men bedöms få allt större global betydelse på grund av klimatkrisen och det ökande behovet av att fasa ut fossila bränslen. För att användningen skall kunna öka ytterligare krävs dock tillgång till en mer effektiv och tillförlitlig teknologi för att mäta centrala egenskaper hos biomassan såsom energiinnehåll, fukt- och askhalt. Mantex har genom sin egenutvecklade och patenterade röntgenteknologi goda förutsättningar att lösa mätproblematiken.

Utvecklingsarbetet av Biofuel Analyzer har pågått under flera år och befinner sig nu i sitt slutskede. Under vintern och våren har teknologin förfinats ytterligare och mot bakgrund av de tester som nyligen gjorts är vår slutsats att vi kommer att uppnå den eftersträvade mätprecisionen. För att underlätta en global försäljning och marknadsföring av vår egenutvecklade teknologi samarbetar vi sedan tidigare österrikiska ANDRITZ, en global leverantör av systemlösningar och processutrustning till pappers- och massaindustrin. Via vårt gemensamma samriskbolag, ADRITZ Technologies AB säljer och marknadsför vi vår andra produkt Mantex Flow Scanner som utvecklats för analys av materialflöden på massabruk. ANDRITZ har klargjort att de är intresserade av att sälja och marknadsföra även Biofuel Analyzer när produkten väl är färdigutvecklad.

Att det kommer att finnas en marknad för en sådan produkt vet vi från våra många samtal med potentiella kunder över hela världen. De har visat ett enormt intresse för vår Biofuel Analyzer eftersom den skulle bli först med att erbjuda dem en automatiserad och effektiv teknologi för analys av biomassa i realtid. Vad Mantex därmed sitter på är en ledande röntgenteknologi som har goda förutsättningar att bli industristandard för materialmätningar på den globala bioenergimarknaden.

Jag välkomnar dig som investerare på vår fortsatt resa med fokus på utveckling och lönsamhet.

Välkommen att teckna units i Mantex Aktiebolag.

Med vänliga hälsningar

Max Gerger, vd och styrelseledamot