Här sammanfattar vd Max Gerger en del av sin presentation på Stora Aktiedagen i Stockholm och det som hänt i bolaget på sistone.

Rekordstort intresse för Mantex i samband med Stora Aktiedagen i Stockholm

Vi har teknologin, vi har produkterna – nu gäller det att fortsätta att bygga marknaden!

Den 30 november medverkade jag vid Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen i Stockholm och fick då chansen att presentera bolaget samt svara på frågor från intresserade åhörare. Och intresserade var de – den efterföljande frågestunden slog enligt Aktiespararna rekord i antalet frågor.

Mantex sitter inte bara på en svensk, egenutvecklad teknik med bäring på centrala hållbarhetsfrågor utan har också gått igenom en mycket spännande utveckling under de senaste 1,5 åren. Från att ha varit ett bolag med en lovande tekniklösning på prototypstadiet har vi nu klivit fram som en kommersiell leverantör av en industrialiserad produkt.

Genombrottet för vår del kom i och med det lyckade fälttestet av vår FlowScanner hos ett amerikanskt massabruk under 2021. De besparingar vi hade räknat med på pappret kunde genom testet omvandlas till avgörande kostnadsminskningar i verkligheten. Och det var inga småsummor det handlade om – efter nio månaders löpande användning hade bruket kommit upp i besparingar på mer än 3 miljoner svenska kronor per månad!

Till det kunde läggas ökad produktivitet men också minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier med efterföljande minskande negativa påverkan på miljön. Inte undra på att vi snart fick uppföljande beställningar från den koncern som bruket ingick i.

Inför mitt deltagande vid Stora Aktiedagen passade vi på att med hjälp av ett pressmeddelande uppdatera aktieägare och kapitalmarknaden om marknads- och affärsläget för våra produkter. Jag skulle gärna här vilja upprepa en del av vad vi då konstaterade men också passa på att lyfta fram något av vad jag berättade hos Aktiespararna.

Mycket stort intresse för FlowScanner

Den koncern i vilket testbruket i Nordamerika ingår har efter testet beställt ytterligare sex FlowScanner via vårt samriskbolag Andritz Technologies. Två av dessa håller på att installeras medan ytterligare fyra kommer att levereras och installeras under det första kvartalet nästa år. De positiva testresultaten har även fått andra massabruk att få upp ögonen för vår FlowScanner och i skrivande stund har samtliga av de fyra största massabrukskoncernerna i Nordamerika visat intresse för vår produkt och detsamma gäller tre av de största i Latinamerika samt flera stora bruk i såväl Europa som Asien. Här får vi förstås också draghjälp av Andritz som med sin stora organisation och globala närvaro har mycket goda möjligheter att nå ut till potentiella kunder i olika delar av världen.

Löpande stabila intäkter

I vårt pressmeddelande i anslutning till Stora Aktiedagen passade vi också på att ge lite mer detaljer kring affärsupplägget för FlowScanner. Detta innebär att ATAB får intäkter i samband med försäljningen av själva produkten men också från det serviceavtal som gäller så länge kunden använder FlowScannern. Avtalet omfattar en årlig ersättning för både service och reservdelar och i takt med att vi säljer fler och fler FlowScanner kommer detta över tid att ge en löpande och stabil intäkt. 

Framsteg även för Biofuel Analyzer

Även för vår andra egenutvecklade produkt, Biofuel Analyzer, har utvecklingen de senaste åren varit positiv. Målsättningen med Biofuel Analyzer är att erbjuda den växande bioenergibranschen en produkt som snabbt och effektivt kan mäta centrala egenskaper hos biomassa såsom energiinnehåll, ask- samt fukthalt. Även om röntgenteknologin i Biofuel Analyzer har mycket gemensamt med den som vi använder i FlowScanner är det frågan om en något mer komplex produkt eftersom vi strävar efter att mäta flera saker samtidigt och på mer utmanande trämaterial.

Tidigare i år fick vi vår första kommersiella order på en Biofuel Analyzer av det välrenommerade svenska pappersmassabruket Waggeryd Cell. Waggeryd använder den för att mäta ett något mer lättmätt material än biomassa för bioenergi, och mäter dessutom enbart fukthalt, men de tester vi genomförde tillsammans med Waggeryd före ordern lärde oss mycket som vi har haft nytta av i den fortsatta utvecklingen. I nuläget pågår fälttester av Biofuel Analyzer tillsammans med Mälarenergis anläggning i Västerås.

Stor marknadspotential

I vår pressrelease inför Stora Aktiedagen konstaterade vi också att den potentiella marknaden för Biofuel Analyzer är mycket stor. Biomassa är förnyelsebar och kan därmed spela en stor roll vid utfasningen av fossil kraft, inte minst av kol. Genom att successivt öka inblandningen av biomassa i kraftvärmeverken kan kolberoende länder som till exempel Kina, gradvis och över tid minska sin negativa miljöpåverkan. Enligt vår bedömning finns det globalt mellan 1 000 och 1 500 bioenergianläggningar (utöver de kolkraftverk som vi räknar med kommer att konverteras till bioenergianläggningar) som skulle ha stor nytta av Biofuel Analyzer och därmed utgör potentiella kunder.

Affärsmodellen för Biofuel Analyzer bygger på tjänsteförsäljning där kunden betalar Mantex en årlig serviceavgift som kommer att ligga på mellan 350 000 och 900 000 kronor per år och kund beroende på tillämpning. I vårt pressmeddelande konstaterade vi också att vi bedömer att dessa avgifter på sikt har en potential kunna generera en EBIT-marginal på mer än 30 procent.

Ytterligare industriella tillämpningar

Även om nuvarande tillämpningar erbjuder nog så stora möjligheter finns det ytterligare en rad områden inom vilka vår teknologi skulle kunna användas. Vid min presentation nämnde jag biogas, avfall, socker samt olika jordbruksgrödor – men det finns säkert fler som vi ännu inte ens tänkt på. Vi har teknologin, vi har produkterna – nu gäller det att fortsätta att bygga marknaden!    

Kista den 8 december 2022

Max Gerger, VD

Ps. Här kan du se liveinspelningen från min presentation på Stora Aktiedagen.