Vd Max Gerger sammanfattar andra kvartalet 2023
(utdrag ur delårsrapporten).

vd Max Gerger

Biomass Analyzer i fokus under händelserikt kvartal

Fortsatt industrialisering och kommersiali­sering av Biomass Analyzer präglade kvartalet.

Det andra kvartalet 2023 kom att präglas av ett antal aktiviteter ägnade att fortsätta industrialiseringen och kommersialiseringen av vår Biomass Analyzer. Inom allt från varumärke till marknadsföring och certifiering togs ett antal viktiga steg framåt för vår egenutvecklade och unika maskin.

Det började med ett namnbyte där vi under kvartalets inledning meddelade att vår Biofuel Analyzer döpts om till Biomass Analyzer. Ingen stor sak kan man tycka men en nog så viktig markering och strategisk insats inom marknadsföringsområdet. Skälet till namnbytet var, så som vi tidigare meddelat, att förtydliga produktens mångsidighet och bättre ta till vara dess ökande marknadspotential. Vad vi kunnat konstatera sedan dess föregångare började tas fram är nämligen att maskinens användningsområde omfattar fler verksamheter än enbart bioenergi och att begreppet biomass därmed bättre beskriver både inriktningen och mångsidigheten bättre än biofuel.

För att ytterligare stärka marknadsföringen av produkten deltog vid strax därefter vid mässan TappiCon i Atlanta, en av Nordamerikas största mässor inriktade på pappers- och massabruk. På plats var vår nye marknads- och försäljningschef Martin Frid som förutom en medverkan på själva mässan också tog tillfället i akt att besöka ett antal potentiella kunder för Biomass Analyzer. Mantex bedömning är att maskinen har en utmärkt marknadspotential bland pappers- och massabruk samt pelletstillverkare i just Nordamerika och orsaken är dess förmåga att automatiskt och effektivt mäta fukthalt hos träflis som ju utgör en råvara för dessa industrier. Eftersom man inom dessa branscher köper in enorma mängder träflis och idag använder samma långsamma metoder som bioenergibranschen för att fastställa fukthalt, däribland dygnslång torkning i ugn, är utrymmet för effektivisering i den delen därmed mycket stort. Även om inga affärer ännu gjorts gav mötena indikationer på att vi bedömt möjligheterna för maskinen korrekt.

Som vi tidigare konstaterat har vi också ambitionen att marknadsföra Biomass Analyzer mot de kunder i Nordamerika som redan använder vår andra produkt, FlowScanner. FlowScannern tillverkas och marknadsförs som bekant av vårt joint venture-bolag Andritz Technologies AB, ATAB, som vi äger ihop med det globala processindustriföretaget Andritz. ATAB har varit framgångsrikt när det gäller att sälja och marknadsföra FlowScannern mot nordamerikanska massabruk och vi avser att närma oss dessa bruk för att även uppmärksamma dem på möjligheterna med vår Biomass Analyzer eftersom den utgör ett bra komplement till FlowScanner.

Inom pappersindustrin här i Sverige finns BioMass Analyzer redan i kommersiell drift efter det avtal som tecknades med pappersbruket Waggeryd Cell förra året. Waggeryd använder Biomass Analyzer för att mäta fukthalt i inkommande träflis och att maskinen bevisar sitt värde vid löpande industriell användning är ett viktigt steg mot kommersialisering. Ett annat avgörande steg mot en framgångsrik kommersialisering av vår Biomass Analyzer är den process för typgodkännande som vi inledde tidigare i år och som innebär att Biometria i ett första steg kommer att verifiera att Biofuel Analyzer uppfyller de uppställda kraven för mätning av fukthalt i träflis. Här kunde vi efter kvartalet meddela att vi genomfört en mycket stor andel av de förtester som krävs men att vi på grund av brist på material med rätt fukthalt inte kan avsluta de sista testerna förrän under hösten. Hittills har vi genomfört över 90 procent av de stipulerade testerna och kunnat konstatera att vi vid dessa klarat mätkraven med god marginal. När Mantex senare i höst genomfört de sista förtesterna kommer Biometria i sin tur verifiera mätningar innan det kan bli aktuellt med ett typgodkännande. Mantex mål är därefter att låta Biometria verifiera Biomass Analyzers förmåga att mäta korrekt även när det gäller askhalt och energiinnehåll vilket är avgörande för framgångsrik kommersialisering mot bioenergibranschen.

Inom bioenergibranschen är intresset också fortsatt stort för Biomass Analyzer och i nära samarbete med Mälarenergi genomförde vi under våren fälttester i deras anläggning i Västerås. Dessa avslutades i slutet av kvartalet och gav värdefull ny information om maskinens kapacitet. En slutsats vi dragit, och som vi tidigare kommunicerat, är att vi behöver modifiera maskinen för att förbättra dess förmåga att mäta på de grövre material som används vid framställning av bioenergi. Under sommaren kompletteras därför Biomass Analyzer med nytt röntgenrör och ny detektor och vi räknar fortsatt med att den nya versionen skall vara på plats hos Mälarenergi inför kommande värmesäsong i höst.

Lyckas vi uppnå en effektiv mätning på de här materialen kan vår maskin erbjuda betydande effektiviseringar för bioenergibranschen och därmed bli intressant för en mycket stor industri. Som vi tidigare konstaterat finns det globalt mellan 1 000 och 1 500 bioenergianläggningar som skulle kunna vara potentiella kunder för vår Biomass Analyzer.

Rekryteringar som ger en unik position

Slutligen skulle jag vilja nämna några ord om den rekrytering som vi genom- förde under kvartalet när vi anställde Leif Adelöw som ny Cheif Scientific Officer, CSO. Adelöw är en av Sveriges ledande experter inom röntgenteknologi och kommer i sin roll att vara ansvarig för Mantex forskning och mättekniker. Leif besitter, tillsammans med vår teknikchef Juha Rantanen, en mycket stor erfarenhet och kompetens inom röntgenområdet och genom rekryteringen har vi nu lyckats bygga upp en tämligen unik position inom området. I kraft av denna har vi bland annat också bistått ATAB vad gäller den fortsatta utvecklingen av FlowScanner och därmed lyckats etablera oss på röntgenteknologiområdet inom ett ledande globalt företag som österrikiska Andritz. Det här sistnämnda är indirekt ett stort erkännande för lilla Mantex och något som fyller mig med stor tillförsikt inför framtiden. Jag ser fram emot den fortsatta resan.

Kista den 4 augusti 2023

Max Gerger, VD

Ps. Här kan du se mina livepresentationer. Den senaste är liveinspelningen från min presentation på Aktiespararnas Småbolagsdag i Stockholm den 12 juni 2023.