En nytt sätt att analysera biomassa

Vi säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Investerarkalendern

Viktiga kommande händelser att hålla reda på.

Senaste rapporten

2019-02-08

Bokslutskommuniké 2018

Håll dig informerad

Prenumerera på vår finansiella rapportering och andra intressanta händelser.