En nytt sätt att analysera biomassa

Vi säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Läs mer om vår nyemission!

Nu är prospektet för vår nyemission publicerat!

Om du är befintlig aktieägare och vill utnyttja din företrädesrätt så laddar du ned, fyller i och skickar in den här blanketten (särskild anmälningssedel).

Om du inte redan har några aktier i Mantex, men ändå vill medverka i emissionen, så använder du den här blanketten (teckning utan företräde). Observera dock att din tilldelning är beroende av hur befintliga aktieägare väljer att utnyttja sina teckningsrätter.

Emissionen sker i samarbete med Mangold Fondkommission.

Företrädesemission 2018 prospekt

Investerarkalendern

Viktiga kommande händelser att hålla reda på.

Aktuella rapporter för 2018

2018-07-18

Delårsrapport april-juni 2018

2018-04-26

Delårsrapport januari-mars 2018

En kort film om Mantex

I samarbete med Finwire har vi tagit fram en kort presentationsfilm om företaget, produkterna och vår revolutionerande mätteknik.

I filmen för du se Max Gerger, VD, och Harald Bauer, CFO, diskutera företaget och framtiden.

Håll dig informerad

Prenumerera på vår finansiella rapportering och andra intressanta händelser.