Vi gör den gröna omställningen grönare

Effektiv analys av biomassa och träråvara

Vi på Mantex har utvecklat en unik lösning för att med röntgenteknik analysera egenskaper hos biomassa och träråvara. Lösningen genererar stora mervärden för pappers- och massaindustrin samt bioenergiindustrin, i form av:

  • produktivitetsvinster, 
  • lägre miljöpåverkan,
  • lägre energiförbrukning samt 
  • förenklad värdering och prissättning av råvaran.

Flow Scanner analyserar fukthalten i träflis för att optimera processtyrning vid framställning av pappersmassa. Mer massa per träd helt enkelt, med mindre miljöpåverkan.

Biofuel Analyzer analyserar biomassa för att avsevärt effektivisera kvalitetsbestämning, prissättning och användningen av densamma inom bioenergiindustrin.

En växande marknad

Behovet av att fasa ut oljebaserade material bidrar till en växande efterfrågan globalt på förnyelsebara, träfiberbaserade material inom allt från förpackningar till tyger. Även inom energisektorn finns en global ambition att minska klimatpåverkan genom att gå över till energi som framställs av förnyelsebara råvaror i stället för fossila. 

Läs mer

”Vår lösning bidrar till stora effektivitetsförbättringar inom två av de industrier som spelar en avgörande roll för omställningen till mer hållbar energiproduktion och för produktion av förnyelsebara förpackningsmaterial.”

Max Gerger VD för Mantex

Vd Max Gerger ger en lägesuppdatering rörande försäljning och marknad för Flowscanner samt tester och order avseende Biofuel Analyzer.

-Mangold Insight intervjuar vd Max Gerger i april 2022.

Vd Max Gerger berättar om potentialen för bolagets produkter Flowscanner och Biofuel Analyzer samt om hur Mantex förbereder sig för den kommande kommersialiseringen.

-Mangold Insight intervjuar vd Max Gerger i juni 2021.

Vd Max Gerger presenterar Mantex verksamhet.

-Aktiespararnas småbolagsdagar den 7 – 9 juni 2021.

Mantex står inför en global utrullning av Flow Scanner, bolagets produkt för pappersmassaindustrin. Vd Max Gerger berättar också om potentialen för den nya produkten, Biofuel Analyser, som är under utveckling.

-Mangold intervjuar Mantex vd Max Gerger i juni 2020.

Investerarkalendern

Viktiga kommande händelser att hålla reda på.