En nytt sätt att analysera biomassa

Vi säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mangold Insight intervjuar Max Gerger, vd på teknikbolaget Mantex om potentialen för bolagets produkter Flowscanner och Biofuel Analyzer, samt om hur bolaget förbereder sig för den kommande kommersialiseringen.

VD Max Gerger presenterar Mantex ABs verksamhet på Aktiespararnas småbolagsdagar den 7 – 9 juni.

Nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021(TO4) inleds den 26 april 2021

Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 10 maj. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 0,4 per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Mantex tillföras 11,1 MSEK före emissionskostnader. För teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 10 maj 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 6 maj 2021. Se vidare pressmeddelande 2021-04-26.

Företrädesemission 2020

Mantex AB genomför nu en företrädesemissionen i syfte att tillgodose bolaget med medel för sin fortsatta verksamhet samt för vidareutveckling och färdigställande av bolagets produkt, Mantex Biofuel Analyzer.

Varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt där varje uniträtt berättigar till teckning av en unit. Varje unit innehåller två aktier, en teckningsoption av serie 2020/2020 och en teckningsoption av serie 2020/2021.

  • Teckningskurs: 0,40 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie
  • Teckningsperiod: 15 juni – 29 juni 2020

Är du intresserad av att teckna? Mer information hittar du i följande dokument!

Om du vill tecka dig på nätet (med BankID) går det bra att göra det här: Mangold Fondkommission

 

2020-06-15

Teaser

2020-06-11

Tillväxtprospekt

2020-06-15

Blankett – särskild anmälan

2020-06-15

Blankett – teckning utan företräde

Intervju med Max Gerger, vd

2020-06-17

Investerarkalendern

Viktiga kommande händelser att hålla reda på.

Håll dig informerad

Prenumerera på vår finansiella rapportering och andra intressanta händelser.