Vi gör den gröna omställningen grönare

Effektiv analys av biomassa och träråvara

Vi på Mantex har utvecklat en unik lösning för att med röntgenteknik analysera egenskaper hos biomassa och träråvara. Lösningen genererar stora mervärden för pappers- och massaindustrin samt bioenergiindustrin, i form av:

  • produktivitetsvinster, 
  • lägre miljöpåverkan,
  • lägre energiförbrukning samt 
  • förenklad värdering och prissättning av råvaran.

Flow Scanner analyserar fukthalten i träflis för att optimera processtyrning vid framställning av pappersmassa. Mer massa per träd helt enkelt, med mindre miljöpåverkan.

Biomass Analyzer analyserar biomassa för att avsevärt effektivisera kvalitetsbestämning, prissättning och användningen av densamma inom bioenergiindustrin.

En växande marknad

Behovet av att fasa ut oljebaserade material bidrar till en växande efterfrågan globalt på förnyelsebara, träfiberbaserade material inom allt från förpackningar till tyger. Även inom energisektorn finns en global ambition att minska klimatpåverkan genom att gå över till energi som framställs av förnyelsebara råvaror i stället för fossila. 

Läs mer

”Vår lösning bidrar till stora effektivitetsförbättringar inom två av de industrier som spelar en avgörande roll för omställningen till mer hållbar energiproduktion och för produktion av förnyelsebara förpackningsmaterial.”

Max Gerger VD för Mantex

Vad innebär typgodkännandet för Biomass Analyzer och hur ser marknaden ut?

Vd Max Gerger och CCO Martin Frid intervjuas av Mangold Insight i november 2023.

Mantex mätteknik underlättar omställningen till ett hållbart samhälle

CCO Martin Frid presenterar Mantex på Aktiespararnas Stora aktiedagarna den 28 november 2023.

Hur gynnar klimatfrågan och ökat fokus på resurseffektivitet och energisäkerhet Mantex?

Vd Max Gerger presenterar på Aktiespararnas Småbolagsdagar 12 juni 2023.

Mangold Insights investerardag 31 maj 2023.

Vd Max Gerger presenterar Mantex.

Marknads- och affärsläge 30 november 2022.

-Vd Max Gerger på Stora Aktiedagen Stockholm.

Verksamhetsbesök hos Mantex i Kista.

-Mangold kommer ut till Kista i oktober 2022 och pratar med vd Max Gerger.

Vd Max Gerger ger en lägesuppdatering rörande försäljning och marknad för Flowscanner samt tester och order avseende Biofuel Analyzer.

-Mangold Insight intervjuar vd Max Gerger i april 2022.

Vd Max Gerger presenterar Mantex verksamhet.

-Aktiespararnas småbolagsdagar den 7 – 9 juni 2021.