Aktien

Nasdaq First North Growth Market

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market, en nordisk marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag.

Aktiens namn är Mantex.

Aktien handlar du på vanligt sätt via din bank eller en fondkommissionär som Nordnet och Avanza.

Certified adviser

Alla företag noterade på Nasdaq First North har en Certified Adviser, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Mangold Fondkommission
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm

+46 8 503 015 50
ca@mangold.se
www.mangold.se

Insiderhandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.

Största aktieägare

Uppdaterad 2021-09-30

Ägare Aktier Ägarandel
Kattson i Sverige AB 13 900 817 9,42 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 10 584 427 7,17 %
Allba Holding AB 9 068 969 6,14 %
Pegroco Holding AB 5 300 000 3,59 %
Formue Nord Markedsneutral A/S 2 828 592 1,92 %
Nordnet Pensionsförsäkringar AB  2 126 015 1,44 %
SIP 203, Youplus Assurance 1 613 057 1,09 %
Yaagoubi, Hamid 1 331 436 0,90 %
Bernström, Iréne Elisabeth 1 211 409 0,82 %
Solokvist AB 1 073 650 0,73 %
Övriga, ca 11 300 st 98 545 100 66, 78%
Summa 147 583 472 100 %

Håll dig informerad

Prenumerera på vår finansiella rapportering och andra intressanta händelser.