Aktien

Nasdaq First North Growth Market

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market, en nordisk marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag.

Aktiens namn är Mantex.

Aktien handlar du på vanligt sätt via din bank eller en fondkommissionär som Nordnet och Avanza.

Certified adviser

Alla företag noterade på Nasdaq First North har en Certified Adviser, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Mangold Fondkommission
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm

+46 8 503 015 50
ca@mangold.se
www.mangold.se

Emissionsprospekt 2018

Följande prospekt publicerades i samband med emissionen i okt-nov 2018.

2018-10-30

Emissionsprospekt 2018

Prospekt inför nyemission.

2018-11-12

Tilägg till emissionsprospekt 2018

Tiläggsprospektet beskriver samarbetet med American Biocarbon.

Incitamentsprogram

Styrelsen beslutade 11 oktober 2016, baserat på ett bemyndigande från aktieägarna, att skapa ett incitamentsprogram till förmån för anställda, nära konsulter och oberoende styrelseledamöter. 7 000 000 optioner emitterades där tio (10) optioner ger rätt att förvärva en (1) ny aktie, efter hänsyn till sammanläggning av aktier i februari 2017.

Antal överlåtna optioner: 7 000 000
Lösenkurs: 6,50 kronor per aktie
Lösenperiod: 1 september – 31 oktober 2021

Villkor för teckningsoptioner 2016-2021

Insiderhandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.

Största aktieägare

Uppdaterad 2019-03-29.

Ägare Aktier Ägarandel
Pegroco Holding AB 9 208 332 33,16 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 925 821 6,93 %
Allba Holding AB 1 343 969 4,84 %
Kattson i Sverige AB 1 167 994 4,21 %
Pettersson, Henrik 825 000 2,97 %
Skandia Lebensip 203, Skandia Leben 725 000 2,61 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 674 487 2,43 %
Fällström, John 450 000 1,62 %
Wachtmeister, Mattias 420 499 1,51 %
Johansson, Håkan 420 000 1,51 %
Övriga, ca 1350 st 10 608 918 37,50 %
Summa 27 770 020 100 %

Håll dig informerad

Prenumerera på vår finansiella rapportering och andra intressanta händelser.