Aktien

Nasdaq First North

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North, en nordisk marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag.

Aktiens namn är Mantex.

Aktien handlar du på vanligt sätt via din bank eller en fondkommissionär som Nordnet och Avanza.

Certified adviser

Alla företag noterade på Nasdaq First North har en Certified Adviser, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

+46 8 503 000 50
www.gwkapital.se

Emissionsprospekt 2018

Följande prospekt publicerades i samband med emissionen i okt-nov 2018.

2018-10-30

Emissionsprospekt 2018

Prospekt inför nyemission.

2018-11-12

Tilägg till emissionsprospekt 2018

Tiläggsprospektet beskriver samarbetet med American Biocarbon.

Incitamentsprogram

Styrelsen beslutade 11 oktober 2016, baserat på ett bemyndigande från aktieägarna, att skapa ett incitamentsprogram till förmån för anställda, nära konsulter och oberoende styrelseledamöter. 7 000 000 optioner emitterades där tio (10) optioner ger rätt att förvärva en (1) ny aktie, efter hänsyn till sammanläggning av aktier i februari 2017.

Antal överlåtna optioner: 7 000 000
Lösenkurs: 6,50 kronor per aktie
Lösenperiod: 1 september – 31 oktober 2021

Villkor för teckningsoptioner 2016-2021

Insiderhandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.

Största aktieägare

Uppdaterad 2018-12-28.

Ägare Aktier Ägarandel
Pegroco Holding AB 9 208 332 33,16 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 831 674 6,60 %
Allba Holding AB 1 343 969 4,84 %
Kattson i Sverige AB 1 167 994 4,21 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 710 125 2,56 %
Skandia Lebensip 203, Skandia Leben 702 178 2,53 %
Mangold Fondkommission AB 544 937 1,96 %
Johansson, Håkan 420 000 1,51 %
Fällström, John 357 872 1,29 %
Nordica Life700000907, Nordica Life 284 959 1,03 %
Övriga, ca 1350 st 11 197 980 40,32 %
Summa 27 770 020 100 %

Håll dig informerad

Prenumerera på vår finansiella rapportering och andra intressanta händelser.