Tidigare publicerade prospekt.

 

Inbjudan till teckning av units – Prospekt 2020

Tillägg till prospekt – 2018

Inbjudan till teckning av aktie och teckningsoptioner – Prospekt 2018-10-30