Styrelse

Per Grunewald

Mr Per Grunewald
Chairman since June 2016

Håkan Johansson

Mr Håkan Johansson
Member since June 2016

Gustav Melin

Mr Gustav Melin
Member since 2022

Hamid Yaagoubi

Mr Hamid Yaagoubi
Member since May 2022

Ulf Gustavsson

Mr Ulf Gustavsson
Member since 2023

Ledning

Max Gerger

Mr. Max Gerger
CEO

Bo Niveman

Mr. Bo Niveman
CFO

Juha Rantanen

Mr. Juha Rantanen
CTO

Martin Frid

Mr. Martin Frid
CCO

Leif Adelöw porträtt

Mr. Leif Adelöw
CSO

Revisorer

 

Mantex anlitar BDO Mälardalen AB för
professionell revision och rådgivning.

 

 

Johan Pharmanson

 

 

 

 

 

 

Johan Pharmanson
Huvudansvarig revisor


Auktoriserad revisor
BDO Mälardalen

Valberedning inför årsstämman 2023

Inför årsstämman 2023 har följande personer utsetts att ingå i valberedningen:

  • Håkan Johansson, Kattsson i Sverige AB
  • Gösta Blomqvist, utsedd att representera de mindre aktieägarna
  • Per Grunewald, utsedd av styrelsen

Bolagsordning

2021-05-24

Bolagsordning

Bolagsordning med både svensk och engelsk text.