Bolagsstyrning

Styrelse

Mr Per Grunewald
Chairman since June 2016

Mr Håkan Johansson
Member since June 2016

Mr Magnus Hagerborn
Member since June 2016

Mr Max Gerger
Member since 2019

Ledning

Mr. Max Gerger
CEO

Mr. Bo Niveman
CFO

Mr. Karl Pettersson
COO

 

 

Juha Rantanen

Mr. Juha Rantanen
CTO

Valberedning

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska utses av styrelsen som representant för styrelsen och tre ledamöter ska utses av de större aktieägarna. Enligt aktieägarlistan per den 1/9 2020 utsågs följande personer att ingå i valberedningen:

  • Håkan Johansson, ordförande, Kattsson i Sverige AB
  • Peter Sandberg, Pegroco Holding AB
  • Magnus Hagerborn, Allba Holding AB
  • Per Grunewald, utsågs av styrelsen

Revisorer

Mantex anlitar BDO Sverige för professionell rådgivning och konsultation.

 

 

Registreringsbevis

2021-06-09

Registreringsbevis

 

Bolagsordning

2021-05-24

Bolagsordning

Bolagsordning med både svensk och engelsk text.

Håll dig informerad

Prenumerera på aktuell information.