Styrelse

Ulf Gustavsson

Mr Ulf Gustavsson
Chairman since 2024

Håkan Johansson

Mr Håkan Johansson
Member since 2016

Gustav Melin

Mr Gustav Melin
Member since 2022

Per Grunewald

Mr Per Grunewald
Member since 2016

 

 

vit bildMrs Cathrin Lundberg
Member since 2024

Ledning

Max Gerger

Mr. Max Gerger
CEO

Simon Grunditz

Mr. Simon Grunditz
CFO

Juha Rantanen

Mr. Juha Rantanen
CTO

Martin Frid

Mr. Martin Frid
CCO

Leif Adelöw porträtt

Mr. Leif Adelöw
CSO

Revisorer

 

Mantex anlitar BDO Mälardalen AB för
professionell revision och rådgivning.

 

 

Johan Pharmanson

 

 

 

 

 

 

Johan Pharmanson
Huvudansvarig revisor


Auktoriserad revisor
BDO Mälardalen

Valberedning inför årsstämman 2024

Inför årsstämman 2024 har följande personer utsetts att ingå i valberedningen:

  • Håkan Johansson, Kattsson i Sverige AB (ordförande)
  • Ulf Gustavsson, Gustavum AB
  • Per Grunewald, utsedd av styrelsen

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 lämna förslag till val av ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande, arvode till styrelseledamöter, revisor, arvodering av revisor och riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2025.

Aktieägare som önskar lämna förslag kan kontakta valberedningens ordförande Håkan Johansson, via epost hakan@kattson.se

Bolagsordning

2021-05-24

Bolagsordning

Bolagsordning med både svensk och engelsk text.