Träffa Mantex ingenjörer på årsstämman den 20 maj

I samband med Mantex årsstämma, som hålls den 20 maj kl 10.00 i bolagets lokaler i Kista, hälsas aktieägare även välkomna till en presentation av Mantex röntgenteknlogi samt en visning av labb och bolagets Biomass Analyzer.

Direkt efter stämmans avslutande kommer Mantex röntgenexpert Leif Adelöw att hålla ett kort föredrag om bolagets röntgenteknologi.

Därefter kommer Mantex laboratorieingenjör Nathalie Johnsson att visa labb samt demonstrera torrhaltsmätning med hjälp av Biomass Analyzer och göra en jämförelse med torrhaltsmätning med hjälp av konventionell ugnsmetod.

I samband med visningen bjuder bolaget på kaffe och tårta.

För information och anmälan till stämma och visning, se den fullständiga kallelsen som publicerades den 18 april:
https://www.mantex.se/investerare/arsstamma/