Utökade certifieringar samt komponentbrister försenar fälttesterna av Biofuel Analyzer

Komponentbrister samt beslut om utökade certifieringar av befintliga prototyper för att underlätta en snabbare kommersiell utplacering, har lett till att de tidigare kommunicerade fälttesterna vid två svenska kraftvärmeverk med Biofuel Analyzer försenats. Bolagets bedömning i nuläget är att testerna kommer att starta under slutet av det fjärde kvartalet i år

Enligt vad Mantex tidigare kommunicerat skulle fälttesterna med Biofuel Analyzer inletts vid ett kraftvärmeverk i Borås och ett i Västerås under början av hösten. Det stora intresset för att prova Biofuel Analyzer i löpande drift har gjort att Mantex beslutat CE-certifiera samt elsäkerhetscertifiera nuvarande prototyp. Detta tillsammans med komponentbrister på grund av störningar i
leverantörskedjan har gjort att bolagets fälttester försenats.

”Vår prototyp är nästan färdig och vi är övertygade om att vi kommer att möta de krav på mätnoggrannhet som är ett måste för fälttester i löpande verksamhet. I takt med att vi blivit allt mer säkra på att vår Biofuel Analyzer kommer att klara kraven har vi beslutat att redan för fältprototyperna lägga till certifieringsaktiviteter, så som t.ex. CE-märkning, som både underlättar och skyndar på utplacering hos kommersiella kunder. Detta tillsammans med rådande komponentbrist på världsmarknaden har lett till viss försening när det gäller fälttesterna i Västerås och Borås”, säger Max Gerger, vd för Mantex.

Mantex bedömer nu att fälttesterna istället kommer att inledas under december i år med början i Västerås. Planen är att använda en och samma Biofuel Analyzer för båda värmeverken och att efter en provperiod på cirka 1,5-2 månader flytta den från Västerås till Borås för en lika lång testperiod. Genom att använda en istället för två olika Biofuel Analyzer kan testerna komma igång tidigare samtidigt som bolaget därmed också kan påskynda en certifiering och möjliggöra en något tidigare utplacering hos kommersiella kunder.

”Fälttester med en och samma maskin vid två olika värmeverk ger lika mycket värdefull testdata som om vi hade kört med två olika maskiner. Samtidigt innebär det faktum att vi bara behöver bygga en prototyp att vi snabbare kan få ut några certifierade maskiner till kommersiella kunder,”, säger Max Gerger, vd för Mantex.