Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2 i Mantex

Mantex AB (publ) genomförde under fjärde kvartalet 2018 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i nyemissionen under perioden 31 oktober 2018 till 13 november 2018 erhöll därmed en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad aktie. Som tidigare kommunicerats fastställdes teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av teckningsoption till 2,15 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2 (MANTEX TO 2) pågick under perioden 9 september 2019 till 20 september 2019 och har således avslutats.

Totalt nyttjades 14 400 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,10 procent av alla teckningsoptioner, för teckning av 14 400 aktier till en teckningskurs om 2,15 SEK per aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs Mantex därmed cirka 30 960 SEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Mantex med 14 400 aktier, från 27 770 020, till 27 784 420 aktier. Aktiekapitalet ökar med 3 600 SEK, från 6 942 505,25 SEK, till 6 946 105,25 SEK.

 Styrelse och ledning har ej nyttjat teckningsoptioner och således inte ökat sitt ägande i bolaget.

 För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen till 0,05 procent.