Styrelse och ledning tecknar ytterligare 970 862 aktier i pågående företrädesemission

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Hongkong eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Mantex AB (publ) meddelar idag att styrelse och ledning kommer teckna ytterligare 970 862 aktier i den pågående företrädesemissionen av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner vilken offentliggjordes den 20 september. Detta pressmeddelande avser teckningar utöver de teckningsförbindelser om 5 578 087 aktier som redan ingåtts av styrelse och ledning.

Villkoren för företrädesemissionen innebär att för varje tecknad och tilldelad aktie ingår en (1) vederlagsfri teckningsoption. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie under perioden 9 till 20 september 2019. Företrädesemissionen omfattas till 40,2 procent av teckningsförbindelser och resterande 59,8 procent av externa garantiåtaganden. Således omfattas 100 procent av beloppet i företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Styrelse och ledning kommer utöver de teckningsförbindelser som redan ingåtts, att teckna ytterligare 970 862 stycken aktier. Dessa fördelas på:

Pegroco Invest AB

 • Tecknar ytterligare 465 000 aktier utan företrädesrätt utöver tidigare teckningsåtagande om 4 350 594 aktier.
 • Pegroco Invest har således tecknat totalt 4 815 594 aktier.
     

Allba Holding AB (representerat av CEO Magnus Hagerborn)

 • Tecknar ytterligare 85 000 aktier utan företrädesrätt utöver tidigare teckningsåtagande om 573 496 aktier.
 • Allba har således tecknat totalt 658 496 aktier.

 • Magnus Hagerborn tecknar 16 000 aktier privat med stöd av teckningsrätter.
    

Håkan Johansson, styrelseledamot

 • Tecknar ytterligare 100 000 aktier utan företrädesrätt och 50 000 aktier med företrädesrätt genom närstående, utöver tidigare teckningsåtagande om 653 997 aktier.  
 • Håkan Johansson har således genom bolag, närstående och privat tecknat totalt 803 997 aktier. 
     

Ulf Södergren, styrelseledamot

 • Tecknar 99 862 aktier med stöd av teckningsträtter. Ulf Södergren har således tecknat totalt  99 862 aktier.
    

Max Gerger, VD

 • Tecknar 53 000 aktier med stöd av teckningsrätter samt 102 000 aktier utan företrädesrätt. Max Gerger har således tecknat totalt 155 000 aktier. 
     

Dessa ytterligare teckningar innebär att Mantex styrelse och ledning tecknat totalt 6 548 949 aktier i företrädesemissionen, motsvarande 47,16 procent av emissionbeloppet.
   

– Både styrelse och ledning har en stark tro på Mantex framtid. Företaget har en unik teknik som löser ett problem som biomassaindustrin har haft under en lång tid. Vi tror på en positiv utveckling för Mantex och på flera nya tillämpningar av teknologin i andra industrisegment. Vi ser detta som ett ypperligt tillfälle att öka vårt engagemang i detta spännande innovationsbolag, säger Per Grunewald, styrelseordförande i Mantex.
   

Tidsplan för företrädesemissionen
15 november 2018: sista dag för teckning i företrädesemissionen
19 november: offentliggörande av utfall
   

För mer information vänligen kontakta:
Max Gerger, CEO, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.
   

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).