Simon Grunditz utsedd till ny CFO för Mantex

Mantex har utsett Simon Grunditz till ny finanschef, Chief Financial Officer. Grunditz har ett mångårigt förflutet från olika finansroller och efterträder nuvarande CFO Bo Niveman.

Simon Grunditz tillträder den förste november och kommer att rapportera till Mantex vd Max Gerger samt ingå i bolagets ledningsgrupp. Grunditz går parallellt med Bo Niveman fram till att denne lämnar bolaget i samband med att han går i pension den förste december.
 
Grunditz har en mastersexamen i ekonomi från Linköpings universitet och har haft ett antal finansroller inom såväl noterade som onoterade bolag. Han kommer närmast från en roll som CFO på Trifilon AB, ett bolag som utvecklar biokompositer med hög andel växtbaserad fiber för att ersätta fossil plast.