Mantex utser valberedning

Mantex AB (publ) meddelar att valberedning inför årsstämman 2024 har utsetts.

Valberedningen består av följande personer:

· Håkan Johansson, Kattson i Sverige AB
· Ulf Gustavsson, Gustavum AB
· Per Grunewald, utsedd av styrelsen

Håkan Johansson har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 lämna förslag till val av ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande, arvode till styrelseledamöter, revisor, arvodering av revisor och riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2025.

Aktieägare i Mantex kan lämna förslag till valberedningens ordförande, via epost: hakan@kattson.se

För mer information
Valberedningen / Håkan Johansson, +46 70 553 75 51