Mantex tar emot leverans av första omgången tillverkade Biofuel Analyzer från Högbloms

Mantex tar i dagarna emot leverans av de första exemplaren av Biofuel Analyzer som tillverkats för Mantex AB av den svenska kontraktstillverkaren Högbloms. Sammanlagt levereras nu tre Biofuel Analyzers, som kommer att färdigställas och testas på Mantex anläggning i Kista innan de är klara för försäljning och leverans till slutkund.

I somras beslutade Mantex om att låta tillverka fem Biofuel Analyzer mot lager efter att branschen visat ett ökat intresse för produkten. Bakgrunden var den första kommersiella beställningen på en Biofuel Analyzer som bolaget fick från papperstillverkaren Waggeryd Cell i mars förr året. Ordern följde på omfattande tester och referensmätningar i laboratorium där Waggeryd Cell kunde verifiera Biofuel Analyzers höga mätnoggrannhet när det gäller fukthalt i träflis.

Massa- och pelletsindustrin har behov av att snabbt och effektivt kunna mäta fukthalten i sågverksflis för att därigenom kunna kvalitetsbestämma och prissätta inköpt flis. Genom analys med Mantex Biofuel Analyzer erhålls korrekta värden för varje inleverans inom bara några minuter, till skillnad från de manuella och tidskrävande konventionella mätmetoder som används i branschen idag.

Högbloms har sedan i början av förra året avtal med Mantex om att köpa in och lagerföra delkomponenter till Biofuel Analyzer samt att stå för själva sammansättningen av den. Samriskbolaget Andritz Technologies AB, ATAB, som ägs gemensamt av Mantex och det globala processindustriföretaget Andritz, har sedan tidigare kontrakterat Högbloms för sammansättningen av bolagets produkt FlowScanner.

Samma teknologi som Mantex FlowScanner
Mantex Biofuel Analyzer är baserad på samma röntgenteknologi som Mantex utvecklat för sin produkt för massaindustrin, Mantex FlowScanner. Både Biofuel Analyzer och FlowScanner är högt digitaliserade och inkluderar även maskinlärning genom AI, artificiell intelligens, vilket underlättar användning och styrning men också är en förutsättning för kontinuerliga förbättringar.