Mantex samriskbolag ATAB levererar FlowScanner 3000 till massabrukskoncern i Indonesien

Mantex AB samriskbolag Andritz Technologies AB har i dagarna levererat den FlowScanner FS3000 som sedan tidigare beställts av det indonesiska massa- och pappersbruket OKI och som också tidigare kommunicerats av Mantex. FlowScanner FS3000 är den största modellen av FlowScanner och är speciellt utvecklad för att möta behoven hos de större massabruk som nu byggs runtom i världen mot bakgrund av den ökande efterfrågan på förnyelsebara och mer miljömässigt hållbara material.

Den indonesiska massabruket OKI ingår i en av världens största massabrukskoncerner och den FlowScanner som nu levereras är del av en större order på maskinutrustning som Andritz erhållit från bruket.

Den maskin som nu gått i väg beställdes våren 2022 och är en vidareutveckling av FlowScanner FS2000, tidigare kallad FlowScanner XXL, som säljs parallellt med FS3000. Siffran 2000 respektive 3000 anger bredden på de band för materialflöden som maskinen klarar, 2 respektive 3 meter. FS2000 och FS3000 har utvecklats för mäta centrala egenskaper hos de större volymer av träflis som en ökande andel av världens massabruk har behov av. Bakom utvecklingen mot allt större massabruk ligger den ökande efterfrågan på förnyelsebara, träfiberbaserade material som ersättning för bland annat fossilbaserade plaster.
 
FlowScanner är utvecklad av Mantex och bygger på bolagets unika röntgenteknologi men vidareutvecklas, marknadsförs och säljs av samriskbolaget Andritz Technologies AB, ATAB, som ägs till 49 procent av Mantex och 51 procent av det globala processindustriföretaget Andritz. Andritz är en ledande leverantör av maskiner till världens massabruk och har såväl ingående kunskap om processtyrning som ett världsomspännande försäljnings- och servicenätverk.

Intresset för FlowScannern är stort bland massatillverkare världen över men eftersom den vänder sig till stora processindustrier handlar det om betydligt större åtaganden och därmed också betydligt längre affärsprocesser. Totalt har det sålts tolv stycken FlowScanner till kunder runtom i världen, samtliga kommunicerade sedan tidigare.