Mantex samriskbolag ATAB får order värd 14 MSEK på specialanpassad FlowScanner från en av världens största massaproducenter

Mantex samriskbolag Andritz Technologies AB, ATAB, har via Andritz fått en order på en specialanpassad FlowScanner för installation på ett nybyggt, större massabruk i Brasilien. Bruket ingår i en brasiliansk koncern som är en av världens största massaproducenter. Ordern, som är värd totalt 14 MSEK, inbegriper även ingenjörstjänster och installation beräknas ske under april 2024.

Ordern kommer via Andritz och är del av en större beställning från det aktuella massabruket som Andritz fått. Kunden är ett stort pappersmassabruk som nu är under uppförande och med behov av att kunna hantera betydande mängder flis. För den typen av applikationer har ATAB sedan tidigare utvecklat en FlowScanner som är anpassad för bredare transportband och klarar att mäta större flöden av träflis. Den nu lagda ordern gäller en något större version av denna FlowScanner.
 
Betalningen kommer att ske vid fyra tillfällen, varav huvuddelen betalas ut i kvartal 2, 2022, respektive kvartal 1, 2023. Den resterande summan kommer att betalas ut under 2024 i samband med installation och leverans.
 
”Som ett resultat av det ökande behovet av att ersätta oljebaserade material som plaster, växer efterfrågan på förnybara, träfiberbaserade material stadigt i världen. Det här leder i sin tur till ökade investeringar i pappersbruk världen över och därmed till ett ökande intresse för vår FlowScanner. Tack vare vår förmåga att anpassa FlowScanner till ökade flöden har vi breddat marknaden för vår produkt”, säger Max Gerger vd för Mantex.
 
Andritz är en global tillverkare och leverantör av utrustning till processindustrin och äger 51 procent av samriskbolaget ATAB där Mantex äger resterande 49 procent. Sedan samriskbolaget ATAB bildades våren 2018 är det ATAB som utvecklar och säljer FlowScanner. FlowScannern är sedan dess en del av det utbud som Andritz säljer och marknadsför mot den globala processindustrin.