Mantex offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 5 maj 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5, vilka emitterades i samband med Mantex riktade emission under andra kvartalet 2021.

Under perioden 19 april – 3 maj 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO5 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner.

Totalt nyttjades 11 783 821 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 87 procent. Mantex tillförs därmed cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,64 MSEK.
 
Antal aktier och aktiekapital
Mantex tillförs cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,64 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Mantex uppgå till 159 367 293 och aktiekapitalet uppgå till 4 743 371,8 SEK.