Mantex och ANDRITZ överens om slutgiltiga villkor för samarbete kring Biofuel Analyzer

Mantex AB (publ) och det österrikiska industriföretaget ANDRITZ har kommit överens om de slutgiltiga villkoren för ett samarbete kring Mantex produktområde Biofuel Analyzer för bioenergibranschen. Överenskommelsen innebär bland annat att ANDRITZ bekostar arbetet med att färdigutveckla röntgenteknologin i Biofuel Analyzer med som minst 3,5 MSEK och som mest 5 MSEK. Avtalet ger också ANDRITZ rätten att lägga över Biofuel Analyzer i samriskbolagaget ANDRITZ Technologies AB (ATAB), där Mantex äger 49 %, när teknologin utvecklats färdigt.

Avtalet är villkorat av godkännande från såväl ANDRITZ styrelse som av Mantex ägare vid den extra stämma som äger rum den 29 november i år. Klausulen om finansiering av utvecklingsarbetet gäller retroaktivt från den 1 oktober 2019. Parterna bedömer att det kommer att ta cirka fem månader, från 1 oktober 2019, att färdigställa teknologin hos Biofuel Analyzer så att den klarar certifiering av mätkrav för de tre mest avgörande aspekterna hos biomassa: energiinnehåll, fukt- samt askhalt.

– Genom det här avtalet löser vi finansieringen av det återstående teknikutvecklingsarbetet, samtidigt som det ger oss tillgång till både den tekniska kompetensen och de marknadsmässiga resurserna hos ANDRITZ, säger Max Gerger, vd för Mantex. 

Om utvecklingen av teknologin blir lyckad har ANDRITZ enligt det nu ingångna avtalet rätt att flytta Biofuel Analyzer, inklusive Biofuel Analyzer-verksamheten, till samriskbolaget ATAB. En sådan flytt skulle innebära att ATAB får en exklusiv licens att sälja, producera och vidareutveckla Biofuel Analyzer för bioenergibranschen globalt. Parterna bedömer att en kommersiell utrullning av produkten i så fall kan ske tidigast mot slutet av 2020.

Stora fördelar

ANDRITZ Technologies AB har sedan tidigare en exklusiv licens att sälja och tillverka Mantex andra produkt, Flow Scanner. Den bygger på samma egenutvecklade röntgenteknologi som Biofuel Analyzer, men är utvecklad för behoven hos pappers- och massaindustrin. Att Flow Scannern lades in i ATAB innebar att Mantex fick tillgång till ANDRITZ globala resurser, marknadsorganisation och kontakter, något som lett till en kraftigt ökad försäljning.

– Om även Biofuel Analyzer läggs in i ATAB räknar vi med samma positiva utveckling. Fördelarna med att göra det här ihop med ett globalt industriföretag som ANDRITZ, istället för i egen regi, är mycket stora, fortsätter Max Gerger. 

Avtalet med ANDRITZ avseende Biofuel Analyzer gäller bara för bioenergibranschen. Mantex kommer fortsatt att själv kunna sälja, licensiera och tillverka Biofuel Analyzers för andra tillämpningar än bioenergi. Mantex kommer genom avtalet också att ha kostnadsfri tillgång till all vidareutveckling av Biofuel Analyzer som ATAB utför. Om Biofuel Analyzer läggs in i ATAB kommer eventuella kvarvarande utvecklingskostnader för produkten under 2020 att bekostas av ATAB vilket minskar kapitalbehovet hos Mantex. Alla Mantex ABs IP-rättigheter kommer att ligga i Mantex IP AB där Mantex AB är 90 %-ig ägare.

Ökat intresse för biomassa

Klimatproblematiken har lett till ett kraftigt ökat intresse för användning av förnyelsebar bioenergi, men en avgörande förutsättning för en mer effektiv handel och användning av biomassa är tillgången till mer noggranna och effektiva mätmetoder. En Biofuel Analalyzer som klarar certifieringskraven för att mäta de tre mest centrala egenskaperna hos biomassa, energiinnehåll, ask- och fukthalt, skulle kunna få en stor betydelse för bioenergianvändningen i världen.

– De metoder som finns idag är långsamma och mycket omständliga, så vår teknologi skulle kunna innebära ett stort genombrott för bioenergin, säger Max Gerger.