Mantex levererar Biofuel Analyzer till Norge

Mantex AB (publ) har idag ingått avtal med Norsk Treteknisk Institutt om att leverera en Biofuel Analyzer med leverans under andra kvartalet 2018. Affären har ett totalt värde om cirka 820 000 SEK (800 000 NOK). Avtalet sträcker sig över perioden april 2018 – april 2019. Detta är den första leveransen av en Biofuel Analyzer utanför Sverige.

Norsk Treteknisk Institutt är intresserade av att utvärdera besparingspotentialen i den norska sågverksindustrin genom mätning av fukthalt i avskalad bark. På sågverken återanvänds barken som biobränsle och genom en mer exakt mätning av fukthalten ser man en möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

”Vi ser en potentiell besparingspotential på en halv miljard norska kronor för den norska sågverksindustrin som helhet”, säger Henning Horn, projektledare på Norsk Treteknisk Institutt.

En av huvudanledningarna till att Norsk Treteknisk Institutt väljer Biofuel Analyzer är att de ser Mantex patenterade röntgenteknik som en effektiv metod för att tillförlitligt analysera biobränsle.

“Det är oerhört spännande att ett renommerat forskningsinstitut som Norsk Treteknisk Institutt valt att inkludera vår teknik i detta projekt”, säger Max Gerger, VD på Mantex. ”Sågverksindustrin är en ny intressant marknad för våra produkter”.

För mer information vänligen kontakta
Karl Wejke, Säljansvarig för bioenergi, +46 72-857 32 48 eller karl.wejke@mantex.se.

Om Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Treteknisk Institutt etablerades 1949 som ett branschforskningsinstitut och ägs av ca 130 medlemsföretag. Institutet främjar medlemsföretagens lönsamhet med hjälp av uppdaterad kunskap om trä – dess egenskaper, bearbetning och användning. Metoderna som används är riktad forskning och utveckling, kunskapsförmedling, rådgivning och kvalitetsdokumentation.

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 10.00 CET.