Mantex kommer genomföra fälttest av Biomass Analyzer i Mälarenergis anläggning i Västerås

Mantex AB kommer under april att inleda fälttester av en Biomass Analyzer på plats i Mälarenergis anläggning i Västerås. Mantex har, efter att de tidigare modifierade fälttesterna avslutats, arbetat med att förbättra maskinens förmåga att mäta de grövre material som används vid framställning av bioenergi. ”Materialen i bioenergibranschen är svårare att mäta och fälttester är därför avgörande för att klara det”, säger Max Gerger vd för Mantex AB.

Under säsongen 2021-2022 kunde Mantex på grund av pandemin inte genomföra fälttester inne i kraftvärmeverket i Västerås utan tvingades genomföra modifierade tester i Mantex lokaler i Vallentuna med material som kom från Mälarenergis anläggning. Den maskin som då användes benämndes Biofuel Analyzer men Mantex har sedan dess bytt namn på den till Biomass Analyzer eftersom det bättre speglar dess mångsidighet.

Slutsatserna från de modifierade tester som pågick fram till i höstas var att maskinens stabilitet förbättrats, men att Mantex behövde få in mer mätdata för att klara de mer komplexa material som används inom bioenergibranschen. Dessutom behövde den utrustning som används för att preparera proverna förenklas, vilket Mantex också tidigare informerat om.

Mer komplexa material
Träd innehåller flera olika typer av material där de finaste används för att framställa plank och träflis för pappersmassa. Restmaterial av olika slag, såsom s k GROT (grenar och toppar) samt stamvedsflis används istället ofta för framställning av bioenergi. De materialen är svårare att mäta på efter som de är mindre homogena.

”Vår målsättning är att klara att mäta fukt- och askhalt samt energiinnehåll hos den biomassa branschen använder men för att lyckas med det behöver vi göra mer tester i den löpande verksamheten. Att vi nu kan placera en maskin inne hos Mälarenergi är ett viktigt steg i den utvecklingen”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.

Stor potential
Behovet av att av klimatskäl minska användningen av fossil energi har lett till ett tydligt ökat intresse för förnyelsebar bioenergi, inte minst i Kina där biomassa kommer att användas för att gradvis fasa ut kolet.

Intresset för bioenergi drivs även av det faktum att den är både planerbar och lokal vilket gör den intressant som komplement till sol- och vindenergi. Lokalt framställd bioenergi kräver heller inte kostsamma investeringar i överföringskapacitet och bidrar därmed till ökad energimässig försörjningstrygghet.

I början av april nådde EU-parlamentet en överenskommelse avseende bioenergi och gav grönt ljust för användning av restprodukter som GROT för kraft- och värmeproduktion.

”Allt fler faktorer talar för bioenergi och vi ser därför en mycket stor potential för vår Biomass Analyzer. Sedan tidigare har vi kommunicerat bedömningen att det globalt finns mellan 1 000 och 1 500 bioenergianläggningar som skulle vara potentiella kunder för vår produkt”, säger Max Gerger.