MANTEX har anställt Leif Adelöw som ansvarig för forskning och mättekniker

Mantex har anställt Leif Adelöw som ny Cheif Scientific Officer. Adelöw är en av Sveriges ledande experter inom röntgenteknologi och kommer i sin roll att vara ansvarig för Mantex forskning och mättekniker samt ingå i bolagets ledningsgrupp. Adelöw tillträder senast den 15 augusti i år.

Leif Adelöw har en civilingenjörsexamen med inriktning på strålning och har en mycket lång erfarenhet inom röntgen- och strålningsområdet. Adelöw kommer närmast från röntgenteknologiföretaget Direct Conversion men har också ett mångårigt förflutet inom teknikområdet från såväl Försvarets Forskningsinstitut, FOI, som XCounter AB. Adelöw har arbetat med ett flertal olika, strålningsbaserade mätteknologier. I sin roll som Cheif Scientific Officer, kommer Adelöw leda Mantex arbete med forskning och mättekniker.
 
”Adelöw är en av Sveriges främsta och mest erfarna experter inom röntgenteknologiområdet och jag är väldigt glad över att välkomna honom till Mantex där han kommer att få en viktig roll för den fortsatta utvecklingen av vår unika mätteknologi”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.