Mantex deltar vid Mangold Insight investerardag

Mantex vd Max Gerger kommer att vara en av deltagarna när Mangold Fondkommission AB anordnar Mangold Insight Investerardag i Stockholm den 3 juni.

Vid sin medverkan kommer Max Gerger att berätta om Mantex patenterade röntgenbaserade mätteknik för biomassa och dess kommersiella användningsområden. Mantex unika röntgenteknologi gör det möjligt att beröringsfritt, automatiskt och i realtid analysera och fastslå centrala egenskaper hos det undersökta materialet som fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Klimatkrisen, och det medföljande behovet av att ställa om till mer hållbar energiproduktion, ökar den globala efterfrågan och de globala satsningarna på bioenergi. Mantex mätteknik kan bidra till en mer effektiv handel och användning av biobränsle. Bland befintliga och potentiella kunder är intresset för teknologin stort, inte minst i Asien.

Även inom pappersmassaindustrin driver skärpta miljökrav efterfrågan på Mantex mätteknik. Orsaken är den utfasning av plastmaterial som sker i allt fler produkter, inte minst inom förpackningsindustrin, vilket ökar både efterfrågan men också kraven på papper av hög kvalité.

Mangold Insight Investerardag äger rum den 3 juni mellan 11.30 och 19.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Mantex presentation börjar kl. 13.40. Dagen avslutas med ett framträdande av Sveriges tidigare finansminister Anders Borg som kommer att tala om den svenska kronans utveckling och global penningpolitik. För ytterligare information om eventet, se: https://www.mangold.se/seminarium-och-event/

För mer information, vänligen kontakta:
Max Gerger, VD, på +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.

 
Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).