Mantex delårsrapport för okt – dec 2022

Fjärde kvartalet 2022

» Orderingången uppgick till – tkr (-).
» Nettoomsättningen uppgick till 410 tkr (-).
» Rörelseresultatet (EBIT) – 2 957 tkr (- 5 520).
» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 5 053 tkr (- 4 585).

“Att vår teknologi haft potential att bidra till stor och påtaglig nytta för kunder inom såväl massa- som bioenergiindustrin är orsaken till att vi utvecklat den. Men att veta att en teknologi har en potential på pappret är en sak – och att klara att framgångsrikt kommersialisera den en helt annan. För att uppnå det sistnämnda behöver man både bevisa teknologins nytta hos kund och utveckla en långsiktigt fungerande affärsmodell för den. Både under det fjärde kvartalet och året som helhet tog vi under 2022 flera steg framåt i det avseendet,” kommenterar Max Gerger, vd för Mantex AB (publ).