Mantex delårsrapport för juli-september 2019

Tredje kvartalet 2019
  • Orderingången uppgick till 0 tkr (45).
  • Nettoomsättningen uppgick till 2 126 tkr (905).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –2 458 tkr (–4 843).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –2 735 tkr (–5 967).