Mantex delårsrapport för juli – sept 2023

Tredje kvartalet 2023

· Orderingången uppgick till – tkr (–).
· Nettoomsättningen uppgick till 2 500 tkr (477).
· Rörelseresultatet (EBIT) –1 874 tkr (–1 928).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –1 085 tkr (–3 998).

”19 dagar efter kvartalets slut kom så beskedet – vår Biomass Analyzer är typgodkänd för mätning av fukthalt i sågverksflis och sågspån. Beskedet är viktigt här och nu men banar också väg för det bredare typgodkännande som är en förutsättning för att fullt ut adressera den verkligt stora potentiella marknaden – hela bioenergiindustrin,” kommenterar Mantex vd Max Gerger.

Läs rapporten i sin helhet på https://www.mantex.se/.