Mantex delårsrapport för april-juni 2023

ANDRA KVARTALET 2023

  • Orderingången uppgick till – tkr (–).
  • Nettoomsättningen uppgick till 711 tkr (521).
  • Rörelseresultatet (EBIT) –5 178 tkr (–4 492).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –5 349 tkr (–4 838).

“Det andra kvartalet 2023 kom att präglas av ett antal aktiviteter ägnade att fortsätta industrialiseringen och kommersialiseringen av vår Biomass Analyzer. Inom allt från varumärke till marknadsföring och certifiering togs ett antal viktiga steg framåt för vår egenutvecklade och unika maskin,” kommenterar Mantex vd Max Gerger.