Mantex delårsrapport för april – juni 2022

Andra kvartalet 2022

» Orderingången uppgick till – tkr (-).
» Nettoomsättningen uppgick till 521 tkr (21).
» Rörelseresultatet (EBIT) – 4 492 tkr (- 4 531).
» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 4 838 tkr (- 4 763).