Mantex delårsrapport för april-juni 2020

Andra kvartalet 2020
  • Orderingången uppgick till –tkr (489).
  • Nettoomsättningen uppgick till 21 tkr (289).
  • Rörelseresultatet (EBIT) –3 578 tkr (–7 922).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –4 192 tkr (–5 262).