MANTEX byter namn på Biofuel Analyzer till Biomass Analyzer för att bättre spegla maskinens användningsområden och mångsidighet

Mantex har beslutat att byta namn på Biofuel Analyzer till Biomass Analyzer. Namnbytet görs för att förtydliga maskinens användningsområden mot bakgrund av det ökande intresset inom flera branscher för att snabbt och precist kunna fastställa fukthalten i olika slag av biomassa såsom träflis.

”Det växande behovet av mer miljömässigt hållbara material gör att intresset för biomassa som träflis ökar kraftigt inom flera branscher. Sedan vi först började ta fram vår maskin har målgruppen breddats till att även omfatta kunder som inte använder biomassa som ett bränsle och för att förtydliga hur mångsidig den är har vi beslutat att byta namn på den till Biomass Analyzer”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.
 
Under 2022 fick Mantex AB sin första kommersiella order på maskinen från pappersbruket Waggeryd Cell i form av ett tioårigt leasingavtal. Mantex bedömer nu att även massabruken och pelletstillverkarna skulle kunna använda Biomass Analyzer på liknande sätt och kommer därför bland annat att delta vid den stora amerikanska mässan TAPPICon som äger rum i april och som riktar sig mot företag inom pappers- och massabruksbranschen. I anslutning till mässan kommer Mantex också att besöka kunder inom industrin för att visa de möjligheter till effektiviseringar som maskinen kan erbjuda branschen.

 ”Vi ser hur vår maskin skulle kunna möta samma behov hos de stora massabruken och bland pelletstillverkarna. Namnet Biomass Analyzer fångar bättre vad maskinen klarar samtidigt som namnet också gör den enklare att marknadsföra och sälja till nya kundkategorier”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.
 
Max Gerger är samtidigt tydlig med att namnbytet inte förändrar något vad gäller Mantex fortsatta satsning på bioenergisektorn.

”Bioenergibranschens behov av en maskin som klarar att fastställa ytterligare centrala aspekter hos biomassa är fortsatt stort och faktum är att även inom den branschen är namnet Biomass Analyzer mer adekvat. Bioenergibranschen använder förvisso biomassa som bränsle vid framställning av värme och energi men det förändrar inte att vad de faktiskt behöver mäta är egenskaper hos just biomassa så även där är namnet Biomass Analyzer egentligen mer lämpligt”, konstaterar Max Gerger.
 
Namnbytet berör inte heller den process som Mantex inlett tillsammans med Biometria i syfte att erhålla ett typgodkännande för maskinen. Så som bolaget tidigare kommunicerat kommer Biometria i ett första steg att verifiera att maskinen uppfyller de uppställda kraven för mätning av fukthalt i träflis.