Mantex AB publicerar årsredovisning för 2020

Från och med idag finns Mantex ABs (publ) årsredovisning inklusive revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 tillgänglig att ladda ner från Mantex webbplats www.mantex.se