Mantex AB: Andritz erhåller handpenning avseende order på ytterligare två FlowScanner från USA

Samriskbolaget Andritz Technologies, ATAB, delägare, processindustriföretaget Andritz, har erhållit en första handpenning avseende en kommande beställning på ytterligare två FlowScanner från den nordamerikanska massabrukskoncernen som med framgång tidigare testat produkten. Andritz Technologies, som ägs till 49 procent av Mantex och 51 procent av Andritz, kommer att leverera de båda maskinerna under september i år

Handpenningen, om 200 000 USD, och den kommande ordern följer på den utvärdering av en FlowScanner som den nordamerikanska koncernen inledde i januari förra året på ett av sina bruk. Som Mantex tidigare kommunicerat kunde bruket efter sex månaders löpande kommersiell utvärdering av en FlowScannern rapportera effektivitetsvinster på nära 300 000 USD per månad. Vinsterna kom sig av ökad produktivitet och en mer effektiv produktionsprocess. Det amerikanska bruket är av medelstorlek och ingår i en nordamerikansk massabrukskoncern som redan när testerna inleddes uttryckte stort intresse för att installera FlowScannern hos flertalet av deras bruk om testerna skulle falla väl ut.

Efter att ha förvärvat den testade FlowScannern hos utvärderingsbruket och nu använt den kommersiellt i ett helt år, har koncernen beslutat att erlägga en handpenning till Andritz för en kommande order på två stycken FlowScanner till ett av sina bruk. Att använda ny teknik under ett helt år innan man fortsätter att rulla ut den brett inom koncernen är normalt förfarande inom massa industrin. Rättigheterna till FlowScannern ägs av ATAB som sedan 2018 ägs till 49 procent av Mantex och resterande 51 procent av det österrikiska processindustriföretaget Andritz.

"Koncernen har varit mycket nöjd med de besparingar och effektiviseringar som vår FlowScanner lett till i det aktuella bruket och har, för att säkerställa att installation kan ske redan i september i år, betalat en handpenning som ett första steg i en kommande order på två till FlowScanner. Koncernen fortsätter att uttrycka ett stort intresse för att rulla ut FlowScanner hos flertalet av sina bruk i USA", säger Max Gerger, vd för Mantex AB.

Denna information är sådan som Mantex AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-16 22:06 CET.