Konkurrensmyndigheten godkänner samriskbolag

Mantex AB (publ) och ANDRITZ GROUP har fått konkurrensmyndighetens godkännande att bilda samriskbolag.

Samriskbolaget har idag bildats.

För mer information vänligen kontakta: 

Max Gerger, VD, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om ANDRITZ

ANDRITZ, med cirka 25 700 anställda, är en global ledande leverantör av bland annat anläggningar, utrustning och tjänster för pappers- och massaindustrin.

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).