Kommuniké från extra bolagsstämma i Mantex

Vid Mantex AB (publ) extra bolagsstämma den 29 november 2019 fattades nedan angivna beslut.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ingå ett avtal med ANDRITZ AB enligt vilket dels ANDRITZ bekostar utvecklingsarbetet av Biofuel Analyzer i upp till fem månader, dels Mantex AB ger ANDRITZ AB en rätt att på vissa villkor påkalla att Mantex AB:s verksamhet avseende Mantex Biofuel Analyzer överförs till ANDRITZ Technologies AB.

Av bolagets totala aktier var 47,3 % representerade på stämman.