Halmstad Energi och Miljö beställer Biofuel Analyzer

Mantex AB (publ) har tecknat avtal med Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) om leverans av Biofuel Analyzer till HEMs biokraftverk Oceanen. Biofuel Analyzer säljs som en mättjänst som omfattar mätinstrument, support och uppkoppling. Kostnaden är 400.000 – 600.000 per år.

Kraftverket Oceanen som är vackert beläget i Halmstads hamn genererar cirka 140 GWh biobränslebaserad energi. Biofuel Analyzer ska användas på verkets två flispannor, som huvudsakligen använder träflis, GROT (grenar och toppar) och bark som bränsle.

Mantex Biofuel Analyzer är en ny typ av mätinstrument som använder en unik röntgenbaserad teknologi för att enkelt, snabbt och noggrant analysera energiinnehåll, askvärde och fukthalt i biobränsle. Denna information är viktig för att kunna värdera olika typer av bränslen, men också för att effektivisera pannans drift.

–”Med Biofuel Analyzer kan energibolag få bränslet rätt värderat på en minut, sänka sina driftskostnader och öka effektiviteten i sina biokraftverk. Kostnaden för det biobränsle som levereras till anläggningarna kan anpassas efter bränslets energiinnehåll och fukthalt, samtidigt som pannorna kan styras bättre. Sammantaget blir kalkylen väldigt bra för våra kunder”, säger Karl Wejke, ansvarig säljare på Mantex.

Biofuel Analyzer är en högteknologiskt produkt med internet-baserad koppling till en dedikerad molntjänst. Via denna IoT-koppling (Internet of Things) kan användaren enkelt analysera stora datamängder, samtidigt som instrumentets funktionalitet hela tiden utökas med bland annat nya bränsleprofiler. Molntjänsten möjliggör också integration med andra applikationer, som den svenska branchstandarden för virkesredovisning, VIOL.

De svenska energiproducenterna Fortum, Jämtkraft och Borås Energi och Miljö använder sedan tidigare Biofuel Analyzer för att analysera biobränsle.