Håkan Johansson lämnar Mantex styrelse av hälsoskäl – fortsätter stötta bolaget i egenskap av storägare

Håkan Johansson, mångårig styrelseledamot i Mantex AB:s styrelse, har meddelat bolaget att han av hälsoskäl väljer att lämna styrelsen med omedelbar verkan. Samtidigt har Håkan Johansson också meddelat att han som en större ägare avser fortsätta stötta bolaget i en roll utanför styrelsen.

Håkan Johansson har suttit i Mantex styrelse sedan 2016. Huruvida han kommer att ersättas i styrelsen är ännu inte beslutat utan blir en fråga för bolagets valberedning i samband med att den tar fram sitt förslag till styrelse inför årsstämman 2025. Mantex styrelse består sedan tidigare av ett utökat antal ledamöter varför någon ersättare till Håkan Johansson i nuläget inte behöver utses. Mantex styrelse består sedan årsstämman tidigare i år av Ulf Gustavsson, ordförande, samt Per Grunewald, Håkan Johansson, Gustav Melin och Cathrin Lundberg. 
 
Håkan Johansson är Mantex enskilt största ägare och har meddelat att han i egenskap av detta kommer att fortsätta stötta bolaget i en roll utanför styrelsen. Johansson har en mycket gedigen erfarenhet från ledande roller inom såväl industribolag som investmentbolag, däribland Volvokoncernen, Electrolux och EQT. 

”Jag vill tacka Håkan Johansson för hans mångåriga insatser för bolaget och även om det är tråkigt att han behöver lämna styrelsen är jag glad och tacksam över att även fortsättningsvis ha tillgång till hans stora erfarenhet och kunskap”, säger Ulf Gustavsson, ordförande för Mantex styrelse.