Förundersökningen mot Mantex ordförande om misstänkt insiderbrott läggs ner

Ekobrottsmyndigheten har beslutat lägga ner förundersökningen mot Mantex styrelseordförande Per Grunevald rörande misstänkt insiderbrott. Beslutet tas då myndigheten ”saknar anledning att anta att brott förövats”.

Det var i mitten av oktober förra året som Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning mot bolagets styrelseordförande för misstänkt insiderbrott, något bolaget vid tillfället också kommunicerade. Mantex och styrelseordföranden har samarbetat fullt ut med myndigheten under utredningsarbetet och nu har myndigheten beslutat lägga ner förundersökningen. Orsaken är enligt myndigheten att det ”saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”.

Under den tid som förundersökningen pågått har Håkan Johansson, styrelseledamot och störste aktieägare i Mantex, lett styrelsens arbete.

"Att Per är oskyldig har jag aldrig tvivlat på. Myndighetens besked var väntat och för bolaget och styrelsearbetet är det bra att vi nu kan lägga ärendet bakom oss. Pers fulla engagemang, erfarenhet och kunnande är av stor vikt för vårt fortsatta arbete i Mantex, då han nu återinträder som ordförande,” säger Håkan Johansson.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Johansson, styrelseledamot Mantex AB, +46 70-553 75 51, eller på hakan@kattson.se