Förtydligande av pressmeddelande från 24 mars: Leasingavtalet det första avtalet med Waggeryd Cell som kommit att genomföras

Det avtal med Waggeryd Cell om en tioårig leasing av en Biofuel Analyzer som Mantex kommunicerade den 24 mars, är det första kommersiella avtalet med Waggeryd Cell som effektuerats. I februari 2018 kommunicerade Mantex ett tioårigt leasingavtal med Waggeryd Cell med ett likartat upplägg men det kom på grund av teknikproblem aldrig att genomföras. Avtalet som kommunicerades den 24 mars i år är så som tidigare angivits på totalt 3 MSEK och löper under tio år från 2022.

Mantex och Waggeryd Cell tecknade redan i februari 2018 ett första avtal om en tio år lång leasing av en Biofuel Analyzer för analys av fukthalt i inkommande träflis, något Mantex då också kommunicerade. Till följd av tekniska problem vid färdigställandet av Biofuel Analyzer kom någon maskin aldrig att placeras ut och avtalet därigenom heller inte att genomföras. Utvecklingsarbetet har därefter fortsatt och efter att Mantex tillsammans med Waggeryd Cell genomfört omfattande tester av den nya och förbättrade Biofuel Analyzern, tecknade Waggeryd Cell i förra veckan ett nytt avtal avseende en Biofuel Analyzer. I enlighet med vad Mantex kommunicerade den 24 mars omfattar avtalet leasing av en Biofuel Analyzer under tio år, från 2022 till 2032, till ett totalt värde av 3MSEK.