FlowScanner XL del av utrustningen när ett av världens största massabruk startar i augusti

När den brasilianska massatillverkaren Bracell drar igång sitt nya miljöanpassade bruk i Lensoi Paulista i delstaten Sao Paulo i mitten av augusti kommer inkommande träråvara att analyseras av de två FlowScanner XL som Mantex samriskbolag Andritz Technologies AB fick order på i augusti 2019 och som tidigare kommunicerats. Det nya miljöanpassade och tekniskt mycket avancerade massabruket är ett av världens största cellulosabruk och kommer att bli en viktig referenskund för Mantex.

Mantex samriskbolag Andritz Technologies AB, ATAB, fick i augusti 2019 en order på två stycken FlowScanner XL, som är en extra stor version av FlowScanner som tagits fram för kunder med behov av att analysera stora inkommande flöden. De båda maskiner utgör del av den utrustning som det österriska processindustriföretaget Andritz nu levererat och installerat på det nya superbruket i Lensoi Paulista. Andritz äger samriskbolaget ATAB ihop med Mantex. 

Det nya bruket i Lensoi Paulista har två produktionslinor för produktion av dels massa för framställning av papper och kartong (s k bleached kraft pulp), dels massa för framställning av textilier (s k dissolving pulp). Bruket kommer att bli ett av världens största massabruk med en årlig produktionskapacitet på tre miljoner ton men också ett av de mest miljöanpassade och tekniskt avancerade. Bland annat kommer bruket att drivas helt fossilfritt och använda förnyelsebara råvaror från hållbar skogsproduktion.

”Det här bruket kommer att bli en viktig referenskund för oss eftersom det på grund av sin avancerade teknologi och sin miljöanpassning utgör något av ett en förebild inom branschen. I takt med att behovet av mer hållbara och förnyelsebara material ökar kommer det att byggas ett antal bruk av den här storleken under kommande år och det faktum att vi finns med här har lett till stort intresse för vår FlowScanner, inte minst i Sydamerika”, säger Max Gerger, vd för Mantex. 

Stora besparingar

Mantex FlowScanner bygger på egenutvecklad och patenterad röntgenteknik och kan snabbt och beröringsfritt i realtid fastställa centrala egenskaper hos undersökt material. I massabruk kan FlowScanner mäta egenskaperna hos inkommande träråvara och därmed ge mer exakt underlag för efterkommande process-steg såsom kokning. Ett medelstort massabruk i Nordamerika genomförde tidigare i år en tre månader lång utvärdering av FlowScanner och noterade då mycket stora besparingar, något Mantex tidigare kommunicerat.