Branschveteran till styrelsen i Mantex AB (publ)

Vid den extra bolagsstämman den 25 oktober 2022 valdes Gustav Melin till ny styrelseledamot i Mantex AB. Gustav Melin har en gedigen bakgrund inom bioenergibranschen och är bland annat vd för Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) och styrelseledamot i Bioenergy Europe i Bryssel.

Vad är din erfarenhet så långt av Mantex och Mantex lösningar? 
-Mantex teknik har stor potential i och med det automatiska och omedelbara resultatet, både för snabb administration och för direkt styrning av industriprocesser. Att känna till centrala aspekter hos inkommande biomassa, såsom korrekt fukthalt, ger en optimal förbränning, låga utsläpp och hög verkningsgrad. Det förbättrar så klart lönsamheten för dem som utnyttjar tekniken rätt, säger Gustav Melin. 
 
Vad fick dig att tacka ja till uppdraget?
-Framför allt två skäl där det enda handlar om genombrottet med Andritz som ju innebär att Mantex får tillgång till Andritz globala nätverk genom deras joint-venture Andritz Technologies AB. Det ger en trovärdighet som hjälper bolaget i arbetet framåt. Det andra skälet handlar mer om det personliga planet där jag tycker det skall bli intressant att få bidra med min kompetens i styrelsen för ett börsnoterat bolag.
 
Vad tänker du att du kan bidra med som styrelseledamot i Mantex?
-Förutom att jag varit vd i bolag i många år så har jag arbetat med bränslen som Mantex vill mäta på med hjälp av sin Biofuel Analyzer. Biobränslen är i första hand olika skogs- eller jordbruksavfall och det finns enorma mängder av detta. Jag kan en hel del om dessa olika slags bränslen och hur de kan eldas. Jag har också arbetat internationellt i många år och har ett stort kontaktnät av personer som arbetar med bränslefrågor och handel.
 
Trendspaning – vilka möjligheter och utmaningar ser du inom bioenergimarknaden framåt?
-Nu i år växer bioenergimarknaderna mer än på många år eftersom kriget innebär energikris och att priset på alla fossila energislag ökat. Även om gaspriserna kommer att falla tillbaka så räknar inte vi med att Europa kommer att vilja köpa rysk gas. Därför blir det den importerade gasen från USA och Qatar som sätter priset. Det innebär klart högre energipriser och elpriser än före kriget vilket gör att bioenergi kommer att ha en fortsatt stark marknadstillväxt i Europa i många år.
 
-De största utmaningarna är inte att få fram tillräckligt med biobränsle utan att få rimlig och klok politik, som till exempel koldioxidavgifter på fossila utsläpp så att det finns en marknad för lösningar som ersätter fossila bränslen, säger Gustav Melin avslutningsvis.  
 
Om Gustav Melin – Utbildad agronom och född 1962. Vd för Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) och styrelseledamot i Bioenergy Europe i Bryssel, där han tidigare även varit ordförande. Tidigare befattningar bland annat affärsområdeschef på Talloil AB samt vd på Agrobränsle AB.