Biofuel Analyzer får ny efterfrågad funktionalitet för att upptäcka främmande föremål i biobränsle

Användningen av biobränsle för att producera elektricitet, och värma våra hus via fjärrvärme, ökar kontinuerligt. Biobränsle innehåller dock ofta sten, grus och ibland även metalldelar från rivningsvirke och skogsavverkning. Dessa främmande föremål skapar problem för kraftproducenterna med ökat underhåll, och ibland även driftstopp, som följd.

Analysfunktionen i Biofuel Analyzer har nu vidareutvecklats med bättre detektorer och intelligentare bildanalys för att råda bot på detta problem. Med betydligt högre noggrannhet än tidigare kan nu en bränslemottagare snabbt avgöra hur förorenat bränslet är direkt vid leverans. Den här processen tog tidigare flera dagar och kan nu alltså genomföras på endast några minuter.

– Vi ser redan nu att mängden föroreningar i biobränslet får en allt större inverkan på bränslets värdering, säger Karl Wejke, säljansvarig för Biofuel Analyzer på Mantex. Främmande föremål i biobränslet är ett stort problem för kraftproducenterna. Nu skapar vi en möjligt att direkt kunna undvika att elda bränsle som helt enkelt är av för dålig kvalitet, och på så sätt minska underhållskostnaderna.

Efterfrågan på så kallat returträ, återvunnet trä från hushållsavfall och rivningsvirke, ökar stadigt sett ur ett internationellt perspektiv. Returträ är som alla andra biobränslen CO2-neutralt eftersom det vid förbränning inte tillför något ytterligare koldioxid till atmosfären. Mantex Biofuel Analyzer kan sedan tidigare analysera energivärde, askhalt och fukthalt i biobränslet. Att Biofuel Analyzer nu kan identifiera främmande föremål tillför ytterligare en parameter för att säkerställa kvaliteten och priset på biobränslet.

För mer information vänligen kontakta

Karl Wejke, säljansvarig för bioenergi, +46 72-857 32 48 eller karl.wejke@mantex.se.

 
Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).