Andritz intensifierar marknadsföring av Mantex FlowScanner efter positiva testresultat

Processindustriföretaget Andritz har beslutat intensifiera marknadsföringen av Mantex FlowScanner och bland annat tagit fram ett helt nytt försäljnings- och marknadsföringsmaterial som skall användas mot massaindustrin globalt. Intensifieringen görs mot bakgrund av de mycket positiva testresultat som ett amerikanskt massabruk erhöll vid en tre månader lång utvärdering av Mantex FlowScanner tidigare i år och som Mantex också kommunicerat.

Mantex FlowScanner utvecklas och säljs av Andritz Technologies AB som är ett samriskbolag som sedan 2018 ägs till 51 procent av Andritz och resterande 49 procent av svenska Mantex AB. FlowScannern bygger på egenutvecklad och patenterad röntgenteknologi och klarar att effektivt och i realtid analysera centrala egenskaper hos den träråvara som massabruk använder vid massaframställning. Under våren genomförde ett medelstort massabruk i Nordamerika en tre månader lång utvärdering av en FlowScanner. Brukets egna beräkningar visade att FlowScannern under testperioden bidrog till besparingar på 240 000 USD per månad, vilket vida översteg brukets förväntningar.

Besparingarna kommer sig av att FlowScannern ger mycket mer tillförlitlig data vad gäller råvaran vilket i sin tur innebär att bruket kunnat minska användningen av kemikalier samt energi i kokningsprocessen. Som Mantex tidigare kommunicerat räknar bolaget dock med att den totala effektiviseringen kommer att bli ännu större när även effekten i efterföljande produktionssteg räknas in. En mer stabil massa av högre kvalité innebär att den ger mer material per mängd råvara.

”Utvärderingen visar att vår teknologi har en mycket stor kommersiell potential och för att ta till vara den har Andritz beslutat sig för att öka sina satsningar för att marknadsföra FlowScannern mot sina kunder globalt”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.

Andritz har 27 000 anställda och säljer utrustning till den globala processindustrin. Bolaget har 280 produktions-, försäljnings- och serviceanläggningar världen över och omsatte under 2020 ca 6,7 miljarder Euro.