TO, AUG 24, 2017 08:00 CET

Mantex delårsrapport, januari–juni 2017

Börsmeddelande

Andra kvartalet 2017
 • Orderingången uppgick till 0,5 (0,7) Mkr.
 • Rörelsens intäkter minskade med 85 procent till 2,4 (16,7) Mkr, då 2016 innehöll betydande ackordsvinst på cirka 15 Mkr. Nettoomsättningen minskade med 32 procent på grund av lägre extra supportinsatser.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,7 (11,2) Mkr, då 2016 innehöll betydande ackordsvinst.
 • Kassafödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,5 (-1,4) Mkr, där ökningen förklaras av högre aktivitetsnivå.
 
Halvåret jan–jun 2017
 • Orderingången ökade med 94 procent till 1,8 (0,9) Mkr.
 • Rörelsens intäkter minskade till 5,2 (17,5) Mkr, då 2016 innehöll betydande ackordsvinst på cirka 15 Mkr. Nettoomsättningen minskade med 11 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,3 (7,6) Mkr, då 2016 innehöll betydande ackordsvinst.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,1 (-1,1) Mkr.
 
Väsentliga händelser
 • Globalt distributionsavtal ingicks med Andritz för Flow Scanner. Andritz är en världsledande leverantör av produkter och tjänster till massa- och pappersindustrin.
 • Aktien listades på Nasdaq First North den 5 maj.
 • Spridningsemission tillförde bolaget 36 Mkr netto.
 • Halmstad Energi och Miljö samt Norrtälje Energi beställde BioFuel Analyzer.
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Försäljningssamarbete med kinesisk partner avseende BioFuel Analyzer.
 • Mats Vikström utsedd till ny Chief Financial Officer, CFO.
 
För mer information vänligen kontakta:
Max Gerger, VD
max.gerger@mantex.se
+46 ( 0)70-012 35 72
 
Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2017, kl. 08.00 CET.