ON, APR 19, 2017 16:00 CET

Mantex AB godkänt för listning på Nasdaq First North

Börsmeddelande

Mantex AB ( publ) genomför listning av aktier och teckningsoptioner ( TO1) på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag blir tisdagen den 2 maj 2017.

Aktiens namn blir MANTEX och teckningsoptionen MANTEX TO1.

För mer information vänligen kontakta:
Harald Bauer, CFO
E-post: harald.bauer@mantex.se
Tel: +46 (0)70-810 80 34

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med listningen på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är även Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 16:00 CET.