Q2 2017 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2017 offentliggörs.