Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017 offentliggörs klockan 08:00.