Årsredovisning 2016

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 offentliggörs.