Rapport från USA

Tillsammans med vår säljpartner Andritz, har vi den senaste tiden åkt runt bland pappersbruk i USA, och vi tänkte berätta lite om hur marknaden för Flow Scanner-lösningar ser ut i Nordamerika.

Stora bruk – stora behov

Alabama River Pulp Company i Claiborne, Alabama.

Första intrycker är att allt faktiskt är mycket större “over there”. Av världens totala massaproduktion på 160 miljoner ton, står USA för en tredjedel. Totalt finns det ungefär 290 aktiva pappersbruk, så marknaden för Mantex lösningar är verkligen enorm. Och eftersom amerikanska bruk normalt är större än europeiska, så blir effekterna av en Flow Scanner-lösning mycket signifikanta.

Teknikens förlovade land

I våra kontakter med massabruken märker vi ett genuint intresse för ny innovativ teknik. Man har ett stort behov av att kunna mäta träflisens fukthalt. Många har prövat alternativa teknologier och produkter som finns på marknaden, men ingenting har visat sig fungera riktigt som man önskat.

När vi presenterar Flow Scanner, och de positiva resultaten från europeiska massabruk som använder den, är det nästan som man tycker det låter för bra att vara sant. En reaktion som vi, vid det här laget, börjar vänja oss vid.

Större variationer

Vädret kan ha stor inverkan på flisens fuktighet.

En intressant fördel för våra lösningar är att man ofta har mycket större fuktvariationer i sin träråvara än vad vi har i Europa. På en månad kan det variera lika mycket som det normalt gör över ett helt år här hemma hos oss. Speciellt i södra USA har man ett klimat som snabbt varierar mellan mycket torrt och hög luftfuktighet. Dessutom drabbas man ofta av stormar med stora nederbördsmängder.

Det här är en perfekt miljö för realtidsmätning med Flow Scanner. Andra metoder tar helt enkelt för lång tid och är inte alls lika noggranna.

Håll flisen ren!

En annan fördel, som massabruken tycker är intressant, är Flow Scannerns möjlighet att upptäcka sådant som man absolut inte vill ha i sin träflis. I de här stora materialflödena följer det lätt med stenar, metallskräp, betongbitar och en massa annat bråte som orsakar dyrbara störningar i produktionen. Eftersom massabruken i USA i genomsnitt är ungefär 10 år äldre än europeiska bruk, är de extra sårbara för den här typen av mycket dyrbara produktionsstörningar som kostar miljontals dollar varje år.

Över hela USA

Kartong är en viktig produkt för USAs pappersindustri.

Vi har hittills besök ungefär 30 av de 210 massabruk vi primärt har identifierat som potentiella köpare av Flow Scanner-lösningar. Och med månatliga resor över Atlanten fortsätter vi att träffa potentiella kunder.

Marknaden för våra produkter i USA är oerhört intressant, och vår teknologi är efterfrågad som ett relativt enkelt sätt att stabilisera och öka produktionen av pappersmassa. Vi är övertygade att detta initiativ kommer att leda till konkreta resultat redan 2018.

Until next time!


Om du vill veta mer om våra industriella lösningar för pappersindustrin så tveka inte att kontakta:

Harvey Washbrook
Sales Manager, Pulp and paper
harvey.washbrook@mantex.se | +46 70-877 06 79