Valberedning utsedd inför årsstämman 2018 i Mantex

I enlighet med årsstämmans beslut ska Mantex AB (publ) valberedning bestå av tre ledamöter. Mantex meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2018.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Per Grunewald, ordförande, utsedd av Pegroco Invest AB
  • Håkan Johansson, utsedd av Kattson i Sverige AB
  • Magnus Hagerborn, utsedd av Allba Holding AB

Mantex årsstämma 2018 kommer att äga rum måndagen den 28 maj 2018 i Stockholm.
Aktieägare är välkomna att lämna förslag till valberedningen genom att skriva till:

Mantex AB
Att: Valberedningen
Torshamnsgatan 30F
164 40 Kista